PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RAPORT Z BADANIA: STUDENCI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2018


2018-11-05 11:58:00
Raport z badania: STUDENCI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2018

Status mieszkaniowy studenta jest zróżnicowany. Statystyczny student najczęściej nie jest najemcą, lecz mieszka z rodziną lub przyjaciółmi. Najem prywatnej nieruchomości w 2018 r. deklarował jedynie co trzeci ankietowany. Ciągle mało spotykanymi na rynku formami zawierania umów są umowy najmu instytucjonalnego oraz umowy najmu okazjonalnego. Niepokojąco wysoki jest natomiast odsetek umów zawieranych w formie ustnej.

Zgodnie z analizą najmu studenckiego, przeprowadzoną przez Centrum AMRON we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Stowarzyszeniem Właścicieli Mieszkań na Wynajem „Mieszkanicznik”, studenci najczęściej zawierają umowy na całą nieruchomość – udział takich umów wśród studentów studiów I i II stopnia, realizowanych m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Łodzi,Rzeszowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Opolu, Koszalinie, Kielcach oraz Elblągu w bieżącym roku wyniósł 53%. Na ogół najmowane są lokale mieszkalne, domy stanowiły miejsce zamieszkania jedynie 4% ankietowanych.

62% studentów ponosi przeciętne miesięczne koszty rzędu 250 - 750 zł. Co piąty student w 2018 r. poniósłmiesięczne opłaty za najem rzędu 750 - 1 250 zł, zaś 8% ankietowanych zadeklarowało, że koszty były wyższe. Jednocześnie 55% ankietowanych zaznaczyło, że ww. kwoty nie wyczerpują całkowitych kosztów najmu, lecz student ponosi dodatkowe opłaty, uwzględniające m.in. koszty mediów, czynszu administracyjnego lub Internetu.

Najmowane lokale mieszkalne, domy jedno- i wielorodzinne najczęściej posiadały 3 pokoje (38%), nieco rzadziej zawierane były umowy najmu na nieruchomości 2-pokojowe (32%), w kawalerkach w 2018 r. zamieszkiwało 13% studentów, a mieszkania oraz domy 4-pokojowe i większe stanowiły miejsce życia dla 17% ankietowanych.

Analiza dostarcza przekrojowej wiedzy na temat podstawowych warunków najmu, jego kosztów, preferencji po stronie najemców oraz stopnia formalizacji zjawiska najmu. Stanowi także cenną wiedzę dla wynajmujących w zakresie zainteresowania studentów wybranymi typami nieruchomości, liczbą pokoi, liczby osób zamieszkujących nieruchomość, a także czynników, które mają znaczenie przy wyborze studenckiego miejsca zamieszkania.

Dla najemców przewidziana została także część poradnikowo-edukacyjna, zawierająca zasady bezpiecznego najmu i krótki przewodnik, na co zwrócić uwagę, przygotowując się do wyboru studenckiego lokum.


Studenci na rynku nieruchomośći 2018Pobierz Raport z badania klikając w miniaturę

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl