PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

BADANIA RYNKU > STUDENCI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI


Rynek najmu studenckiego w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów, jak i osób prywatnych. Z uwagi na utrudniony dostęp do wiarygodnych informacji z tego sektora, rynek ten wciąż pozostaje niedostatecznie zbadany. Ponadto dostęp do pisemnych umów najmu nie pozwala na pozyskanie informacji o tym, czy wynajmujący posiada status studenta. Jedyną metodą, która umożliwia dostarczenie wiedzy nie tylko o cenach najmu studenckiego, ale także o zjawiskach zachodzących na tym rynku, jest badanie ankietowe.

Najem w Polsce nie jest tak popularny jak w krajach zachodnioeuropejskich, jednak można zaobserwować, że Polacy coraz bardziej przekonują się do takiej formy zabezpieczania swoich potrzeb mieszkaniowych. Największy odsetek wynajmujących stanowią osoby młode, a w szczególności studenci, dla których zakup własnego lokum jest często nieosiągalny ze względów finansowych. Niektórzy z nich jednak, pomimo możliwości posiadania mieszkania na własność, w tak młodym wieku nie decydują się na ten krok, wskazując na silną skłonność do migracji i mniejszą potrzebę stabilizacji życiowej.

Niniejszy cykl publikacji ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzanych wśród studentów kształcących się w największych publicznych ośrodkach akademickich w Polsce.


kontakt:
Ewelina Staruch
Analityk Rynku Nieruchomości

tel.: 22/ 463 47 60
ewelina.staruch@amron.pl


W roku akademickim 2019/2020 r. aż 66% studentów stacjonarnych wynajmowało lokum odpłatnie, w tym największa ich liczba (36%) płaciła czynsz w wysokości 500-750 zł miesięcznie. Spośród dziewięciu czynników mających największy wpływ na wybór lokum, najwięcej ankietowanych jako jeden z najważniejszych wskazało cenę. Od marca br. na sytuację na rynku nieruchomości dla studentów istotnie wpłynęła pandemia koronawirusa - tylko 37% ankietowanych zadeklarowało, że ich sytuacja mieszkaniowa po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń nie zmieniła się.

Tegoroczny raport, ze względu na zmiany uwarunkowań związane z pandemią COVID-19, powinien stać się obowiązkową lekturą i służyć jako poradnik przydatny przy negocjowaniu umów najmu na rok akademicki 2020/2021. Może być tylko taniej! – skomentował dr Jacek Furga.W roku 2018 status mieszkaniowy studentów był zróżnicowany. Statystyczny student najczęściej nie był najemcą, lecz mieszkał z rodziną lub przyjaciółmi. Najem prywatnej nieruchomości w 2018 r. deklarował jedynie co trzeci ankietowany. Ciągle mało spotykanymi na rynku formami zawierania umów były umowy najmu instytucjonalnego oraz umowy najmu okazjonalnego. Niepokojąco wysoki był natomiast odsetek umów zawieranych w formie ustnej.

62% studentów ponosiło przeciętne miesięczne koszty związane z mieszkaniem rzędu 250 - 750 zł, co piąty student płacił 750 - 1 250 zł, zaś 8% ankietowanych zadeklarowało, że koszty były wyższe. Jednocześnie 55% respondentów zaznaczyło, że ww. kwoty nie wyczerpują całkowitych kosztów najmu - studenci ponosili również dodatkowe opłaty, uwzględniające m.in. koszty mediów, czynszu administracyjnego lub Internetu.zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl