PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

SYSTEM SARFIN > DANE KONTAKTOWE DLA UCZESTNIKÓWDane kontaktowe do osób zaangażowanych w obsługę Systemu SARFiN z ramienia Związku Banków Polskich - dla Uczestników i Użytkowników Systemu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.


sarfin@amron.pl - kontakt we wszelkich sprawach dotyczących współpracy w ramach Systemu SARFiN


KOORDYNATOR Systemu SARFiN

osoba powołana przez ZBP, pełniąca rolę opiekuna Systemu w obszarze działań operacyjnych, odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie SARFiN oraz kształtowanie relacji z uczestnikami i odbiorcami usług świadczonych w ramach Systemu SARFiN

Agnieszka Gołębiowska-Cwenk - tel. +48 723 723 786, e-mail: Agnieszka.Golebiowska-Cwenk@amron.pl


ADMINISTRATOR DANYCH Systemu SARFiN

osoba powołana po stronie ZBP, pełniąca rolę osoby kontaktowej i wsparcia dla Użytkowników i Administratorów technicznych w zakresie przekazywania danych wsadowych i generowania raportów

Marta Polkowska - tel. +48 723 723 771, e-mail: Marta.Polkowska@amron.pl


ADMINISTRATOR TECHNICZNY

osoba pełniąca rolę opiekuna działania SARFiN w obszarze działań techniczno-informatycznych

Dawid Matla - tel. 22/ 340 67 41, e-mail: Dawid.Matla@cpb.pl

zespół Administratorów SWD - tel. 22/ 340 68 65 lub 22/ 340 68 41, e-mail: dba@cpb.pl


OBSŁUGA CERTYFIKATÓW

Ośrodek Certyfikacji CPBiI, Zespół SWD - tel. 22/ 48 68 438 lub 22/ 48 68 407, e-mail: swd@cpb.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl