PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

SYSTEM AMRON > FUNKCJONALNOŚCI


System AMRON to zestaw narzędzi umożliwiających przeprowadzanie analiz i monitorowanie zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości z wykorzystaniem raportów generowanych w oparciu o zasoby bazy danych.

W bazie danych Systemu AMRON gromadzone są informacje dotyczące charakterystyki nieruchomości, jej lokalizacji oraz informacje dotyczące cen transakcyjnych pochodzących z aktów notarialnych, wartości oszacowanych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, bankowych ocen wartości zabezpieczenia na nieruchomości lub innych źródeł informacji (łącznie w Systemie AMRON dostępnych jest 15 zdefiniowanych źródeł informacji o wartości nieruchomości, w tym – wszystkie źródła wymienione w Rekomendacji J jako źródła wiarygodne).

Wystandaryzowany, szczegółowy opis każdej nieruchomości i wbudowane słowniki umożliwiają precyzyjne filtrowanie zasobów bazy danych i analizowanie specyficznych, dokładnie sparametryzowanych segmentów rynku nieruchomości, wyodrębnionych zarówno ze względu na lokalizację, typ nieruchomości, rok budowy czy też inne, bardziej szczegółowe atrybuty bądź czynniki zewnętrzne o charakterze lokalnym.


Podstawowe informacje o bazie i Systemie AMRON:

- podstawowym elementem bazy danych AMRON jest nieruchomość, do której dopisywane są kolejne zdarzenia dotyczące tej nieruchomości i generujące informację o jej cenie lub wartości

- opis każdej nieruchomości i transakcji odbywa się poprzez wprowadzenie przez Użytkownika informacji kwalifikowanych jako dane obligatoryjne (czyli takie, bez których System nie zaakceptuje nowego rekordu) i pozostałe dane opisowe

- weryfikację unikalności i obligatoryjności danych zapewniają zaimplementowane walidacje

- lokalizacja nieruchomości określona jest współrzędnymi geograficznymi oraz zapisywana zgodnie ze standardem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) - aktualizacja słowników adresów odbywa się raz na tydzień

- szereg funkcjonalności statystycznych i analitycznych pozwala na ocenę i monitorowanie wartości nieruchomości w czasie

- System umożliwia pakietową wycenę portfela nieruchomości w oparciu o zaimplementowane algorytmy statystyczne

- funkcjonalność mapy cyfrowej pozwala na wyszukiwanie nieruchomości oraz wizualizację informacji o lokalizacji, otoczeniu, dostępności komunikacyjnej, dostępu do usług i urzędów

- nowość: możliwość dodawania i pobierania zdjęć nieruchomości

- struktura bazy danych jest w 100% zgodna ze szczegółową specyfikacją danych o nieruchomościach, określoną w załączniku do Rekomendacji J (zgodność typów nieruchomości, zgodność źródeł informacji, zgodność podziału cech opisujących nieruchomości na pola obligatoryjne i fakultatywne.

Informator o Systemie AMRON - grudzień 2023zapoznaj się z dostępnymi funkcjonalnościami Systemu - pobierz Informator o Systemie AMRON


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl