PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

O NAS > CPBII


Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. jest firmą o ugruntowanej pozycji w obszarze wymiany informacji, doradztwa prawnego, szkoleń i działalności wydawniczej. CPBiI działa od roku 1992, pełniąc rolę zaplecza wspierającego sektor bankowy i sukcesywnie rozwijając nowe sfery działalności. Misją CPBiI jest popularyzacja rozwiązań legislacyjnych oraz organizowanie współpracy w zakresie wymiany informacji służącej umacnianiu systemu bankowego jako stabilnego i bezpiecznego uczestnika rynku finansowego, przyjaznego dla klientów, aktywnie wspierającego realizację strategicznych celów gospodarczych, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.

Działalność CPBiI to przede wszystkim:

- doradztwo prawne – stałymi pozycjami działalności CPBiI w tym obszarze jest przygotowywanie projektów stanowisk do nowych aktów prawnych, udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych służących lepszemu funkcjonowaniu banków i instytucji kredytowych oraz ochronie praw konsumenckich, a także sporządzanie specjalistycznych ekspertyz i opinii prawnych;

- obsługa i rozwijanie Systemów Wymiany Informacji ZBP podnoszących bezpieczeństwo systemu płatniczego, w tym m.in. Systemu AMRON, Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone czy System Zdarzeń z Obszaru Ryzyka Operacyjnego;

- usługi szkoleniowe i konferencyjne – szkolenia organizowane przez CPBiI dotyczą głównie problematyki związanej z działalnością banków i innych instytucji finansowych, a także podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. CPBiI jest również organizatorem konferencji i kongresów adresowanych głównie do banków i innych instytucji finansowych, a także do firm infrastrukturalnych sektora bankowego oraz do jednostek samorządu terytorialnego;

- działalność edukacyjna w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” – jednego z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi;

- działalność wydawnicza – portal internetowy www.alebank.pl oraz specjalistyczne pisma branżowe wydawane przez Wydawnictwo CPBiI we współpracy ze Związkiem Banków Polskich („Miesięcznik Finansowy BANK”, miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, „Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości”, półrocznik „Kurier Finansowy” oraz rocznika „Europejski Doradca Samorządowy”) są znane i cenione na rynku, przez wielu uznawane za opiniotwórcze w swoim sektorze;

- ogólnopolska sieć Centrów Informacji Gospodarczej, której celem jest edukacja i promocja wykorzystywania informacji gospodarczych w działalności przedsiębiorstw oraz roli pozytywnej informacji kredytowej i płatniczej dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.


ul. L. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
KRS 0000035860
NIP 526-021-30-95

tel. 22/ 48 68 400
centrum@cpb.pl
www.cpb.pl


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl