PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl

opbrazek

bg
 • dr Jacek Furga
  Prezes Zarządu Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o.

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk ekonomicznych. Certyfikowany project manager (PRINCE2 Foundation).

  Od ponad 20 lat zaangażowany w rozwój sektora finansowania nieruchomości – najpierw jako dyrektor generalny polskiego oddziału największej niemieckiej kasy budowlanej Bausparkasse Schwäbisch Hall AG i równocześnie ekspert sejmowy w dziedzinie systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego, później aktywny w sektorze bankowości hipotecznej (HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., Bud-Bank S.A., Śląski Bank Hipoteczny S.A.). Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich, były członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Medialna twarz i propagator Systemu AMRON.
  Ostatnia Instancja.

  e-mail: Jacek.Furga@amron.pl
  tel. 22/ 463 47 55
  
kom. +48 723 723 770

 • Agnieszka Gołębiowska-Cwenk
  Dyrektor Centrum AMRON, Koordynator Systemu SARFiN

  Z wykształcenia politolog – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła również podyplomowe studia „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW oraz podyplomowe studia „PR w praktyce” na Akademii Leona Koźmińskiego. Certyfikowany project manager (PRINCE2 Foundation).

  Z praktyki – bankowiec z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kredytów hipotecznych. Odpowiedzialna za bieżące zarządzanie Centrum AMRON oraz koordynację realizowanych projektów, w szczególności w obszarze relacji z uczestnikami i odbiorcami usług Centrum, pozyskiwania nowych partnerów i adresatów oferty AMRON oraz kształtowania wizerunku Centrum AMRON.
  Od lutego 2016r. Koordynator Systemu SARFiN.

  e-mail: Agnieszka.Golebiowska-Cwenk@amron.pl
  tel. +48 723 723 786

 • Monika Grążawska
  Starszy Specjalista ds. Relacji z Klientami

  Absolwentka Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, z doświadczeniem w obszarze obsługi klienta (w tym w sektorze bankowym).

  W Centrum AMRON zaangażowana w obszarze relacji z uczestnikami i odbiorcami usług Centrum, pozyskiwania nowych partnerów i adresatów oferty AMRON, w szczególności odpowiedzialna za współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi i obsługę procesu wycen. Koordynator aplikacji Appraisal. Osoba kontaktowa w sprawie szkoleń z Systemu AMRON.

  e-mail: Monika.Grazawska@amron.pl
  tel. +48 723 723 443

   

 • Karol Kacprzak
  Specjalista ds. Analiz i Rozwoju Systemu AMRON, Kierownik Projektu AMRON III

  Absolwent gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej, z doświadczeniem w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi. Certyfikowany project manager (PRINCE2 Foundation), Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego ISTQB (ISTQB Certified Tester Foundation Level).

  W Centrum AMRON Karol jest członkiem zespołu zaangażowanego w projekt przebudowy Systemu (AMRON III), a także odpowiada za obsługę i wsparcie Użytkowników Systemu AMRON w ich codziennej pracy, w szczególności za zarządzanie użytkownikami Systemu AMRON, a także za nadzór merytoryczny nad rekordami wprowadzanymi przez użytkowników, testowanie nowych funkcjonalności oraz wsparcie w pracach projektowych dotyczących rozwoju Systemu AMRON.

  e-mail: Karol.Kacprzak@amron.pl  
  tel.: +48 723 723 776

 • Klaudia Jastrzębska
  Starszy Specjalista ds. Analiz i Rozwoju w Projekcie AMRON III, Analityk GIS

  Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej, specjalista w obszarze systemów informacji przestrzennej oraz baz danych przestrzennych, z doświadczeniem w budowaniu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Certyfikowany project manager (PRINCE2 Foundation).

  Klaudia jest członkiem zespołu zaangażowanego w projekt przebudowy Systemu (AMRON III), a także analizę i rozwój koncepcji bazy danych budynków, pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów i baz danych oraz modelowanie przestrzenne. 

  e-mail: Klaudia.Jastrzebska@amron.pl
  tel. +48 723 723 754

 • Agnieszka Zamkowska
  Analityk Rynku Nieruchomości

  Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz kierunku Gospodarka Przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  Agnieszka jest członkiem zespołu zaangażowanego w projekt przebudowy Systemu (AMRON III), a także jest odpowiedzialna za prace w obszarze badań i analiz rynku nieruchomości oraz rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych, prace nad budową bazy danych budynków, przygotowywanie cyklicznych raportów, artykułów i publikacji na stronę informacyjną Centrum AMRON oraz opracowań i artykułów publikowanych w mediach CPBiI i w mediach zewnętrznych.

  e-mail: Agnieszka.Zamkowska@amron.pl
  tel.: +48 723 723 442

 • Piotr Świercz
  Koordynator ds. Rozwiązań Informatycznych

  Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Kontynuował studia na tym kierunku
  na Uniwersytecie Łódzkim.
 Od wielu lat związany z pracą w bankowości.

  W Centrum AMRON odpowiedzialny za wsparcie rozwiązań oraz zagadnień technicznych i informatycznych Systemu AMRON, dotyczących m.in. aplikacji
  w technologii .NET oraz MSSQL.

 • Marta Polkowska
  Starszy Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON, Administrator Danych Systemu SARFiN

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of East London, po studiach podyplomowych z wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej. Od 2009 roku zaangażowana w prace Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych oraz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP. Certyfikowany project manager (PRINCE2 Foundation), Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego ISTQB (ISTQB Certified Tester Foundation Level).

  Marta odpowiedzialna jest przede wszystkim za obsługę i wsparcie Użytkowników Systemu SARFiN w ich codziennej pracy, testowanie nowych funkcjonalności oraz wsparcie w pracach projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania Systemu SARFiN. Dodatkowo, Marta bierze aktywny udział w pracach związanych z rozwojem i utrzymaniem Systemu AMRON. 

  e-mail: Marta.Polkowska@amron.pl
  tel.: +48 723 723 771

 • Joanna Woźniak
  Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON

  Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej.

  W Centrum AMRON odpowiada za obsługę i wsparcie Użytkowników Systemu AMRON w ich codziennej pracy, w szczególności za zarządzanie użytkownikami Systemu AMRON, a także za nadzór merytoryczny nad rekordami wprowadzanymi przez użytkowników, testowanie nowych funkcjonalności oraz wsparcie w pracach projektowych dotyczących rozwoju Systemu AMRON.

  e-mail: Joanna.Wozniak@amron.pl
  tel.: +48 723 723 186

 • Agata Wróblewska
  Młodszy Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON

  Rzeczoznawca majątkowy (numer uprawnień 8247), absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na kierunku Architektura i Urbanistyka oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

  W Centrum AMRON odpowiada za obsługę i wsparcie Użytkowników Systemu AMRON w ich codziennej pracy, w szczególności za zarządzanie użytkownikami Systemu AMRON, a także za nadzór merytoryczny nad rekordami wprowadzanymi przez użytkowników, testowanie nowych funkcjonalności oraz wsparcie w pracach projektowych dotyczących rozwoju Systemu AMRON.

  e-mail: Agata.Wroblewska@amron.pl
  tel.: +48 723 723 796

 • Jerzy Ptaszyński
  Dyrektor Działu Badań i Obsługi Rynku Nieruchomości

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami, ukończył również podyplomowe studia wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz kursy CCIM. Od dwóch dekad aktywny na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w dziedzinie zarządzania i realizacji projektów deweloperskich, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Analityk rynku nieruchomości, ekspert w dziedzinie analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

  W Centrum AMRON odpowiedzialny za rozwój działalności analitycznej, nadzór nad usługami Centrum AMRON w obszarze obsługi rynku nieruchomości oraz projektowanie nowych usług świadczonych przez Centrum AMRON.

  e-mail: Jerzy.Ptaszynski@amron.pl
  tel.: +48 723 723 753

 • Agnieszka Pilcicka
  Starszy Analityk Rynku Nieruchomości

  Rzeczoznawca majątkowy (numer uprawnień 7436), absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, z doświadczeniem w dziedzinie wyceny nieruchomości.

  W Centrum AMRON zaangażowana w usługi w obszarze obsługi rynku nieruchomości, a także prace analityczne dotyczące rynku nieruchomości i rynku finansowania hipotecznego. Współautorka raportów Centrum AMRON opracowywanych na indywidualne zlecenia, a także publikacji o problematyce mieszkaniowej. Odpowiedzialna za rozwój i merytoryczną zawartość Raportu AMRON-SARFiN.

  e-mail: Agnieszka.Pilcicka@amron.pl
  tel. +48 723 723 086

 • Dawid Matla
  Administrator Aplikacji

  Absolwent technikum informatycznego z doświadczeniem w obszarze IT, tworzeniu i administrowaniu baz danych, a także w obsłudze klienta.

  Odpowiedzialny za utrzymanie i wsparcie w obszarze rozwiązań i zagadnień technicznych i informatycznych dotyczących aplikacji i systemów obsługiwanych przez Centrum AMRON, w tym Systemu AMRON, Systemu SARFiN i aplikacji Appraisal.

  e-mail: Dawid.Matla@cpb.pl
  tel.: +48 723 723 788

   

 • Irena Kruczek-Sidło
  Koordynator Systemu AMRON, Koordynator Systemu SARFiN

  Absolwentka Wydziału Ekonomii (kierunek: Finanse i Bankowość) w AlmaMer Szkole Wyższej, z doświadczeniem na stanowisku doradcy ds. kredytów hipotecznych w firmie pośrednictwa finansowego. Certyfikowany project manager (PRINCE2 Foundation), Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego ISTQB (ISTQB Certified Tester Foundation Level).

  Szef Zespołu ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemów AMRON i SARFiN. Irena jest członkiem zespołu zaangażowanego w projekt przebudowy Systemu (AMRON III), a także jest odpowiedzialna za kontakty z wykonawcami systemów, koordynację prac projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania systemów, a także za realizację wewnętrznych polityk i procedur związanych z zarządzaniem Użytkownikami oraz zarządzaniem jakością danych w Systemie AMRON i Systemie SARFiN. Główny szkoleniowiec Centrum AMRON – o AMRON wie wszystko. Niezastąpione wsparcie merytoryczne i techniczne dla Użytkowników Systemu AMRON w ich codziennej pracy.
 


 • Monika Kubisz
  Koordynator Systemu AMRON

  Absolwentka Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Najlepszy kontakt i niezastąpione wsparcie merytoryczne dla każdego Użytkownika Systemu. Certyfikowany project manager (PRINCE2 Foundation), Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego ISTQB (ISTQB Certified Tester Foundation Level).

  Monika jest członkiem zespołu zaangażowanego w projekt przebudowy Systemu (AMRON III), a także jest odpowiedzialna za kontakty z wykonawcą Systemu AMRON, koordynację prac projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania Systemu AMRON, a także za realizację wewnętrznych polityk i procedur związanych z zarządzaniem Użytkownikami oraz zarządzaniem jakością danych w Systemie AMRON. Dodatkowo, Monika prowadzi szkolenia z funkcjonalności Systemu AMRON.

 • Barbara Mariańska
  Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON

  Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na Politechnice Warszawskiej, po studiach podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej.

  W Centrum AMRON odpowiedzialna za obsługę i wsparcie Użytkowników Systemu AMRON w ich codziennej pracy, w szczególności za zarządzanie użytkownikami Systemu AMRON, a także sprawdzanie poprawności merytorycznej wprowadzanych transakcji, testowanie nowych funkcjonalności oraz wsparcie w pracach projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania Systemu AMRON.

  e-mail: Barbara.Marianska@amron.pl
  tel. +48 723 723 797

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl