PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > ZNACZENIE STANDARYZACJI INFROMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH DLA OBROTU GOSPODARCZEGO W POLSCE - KONFERENCJA Z OKAZJI X-LECIA AMRON


2014-09-11 10:36:00
Znaczenie standaryzacji infromacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce - konferencja z okazji X-lecia AMRON

Z okazji dziesięciolecia działalności Systemu AMRON, w dniu 29 września br. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbędzie się Konferencja pod hasłem „Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce”. Celem spotkania będzie analiza znaczenia wiarygodnej informacji o nieruchomościach oraz systemu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania tych danych w Polsce, a także wypracowanie wstępnych propozycji zmian usprawniających system.

Wśród zaplanowanych tematów obrad znajdą się zagadnienia związane z nieruchomością - źródłem kapitału zarówno dla osób fizycznych, ale również dla samorządów, instytucji finansowych i innych uczestników rynku nieruchomości. Podniesiona zostanie kwestia znaczenia dostępności informacji o wartości oraz statusie nieruchomości jako gwarancji bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wagi jednoznacznej informacji o rynku nieruchomości dla oceny sytuacji makroekonomicznej kraju i podejmowania właściwych decyzji w ramach polityki gospodarczej. Jednym z wątków dyskusji będą ekonomiczne i społeczne koszty błędnego planowania przestrzennego. Poruszona zostanie problematyka rozwiązań energooszczędnych i ich wpływu na wartość nieruchomości, a także efektywność energetyczna jako narzędzie walki z ubóstwem energetycznym. Omówione zostaną funkcjonujące obecnie rozwiązania w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o nieruchomościach, w tym - publiczne i prywatne bazy danych. Kluczowym zagadnieniem konferencji będzie postulat upowszechnienia standardu opisu nieruchomości wykorzystywanego wśród wszystkich uczestników rynku nieruchomości – czyli Elektronicznej Karty Nieruchomości.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Głównego Geodety Kraju. Patronem medialnym jest portal alebank.pl oraz „Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości”, który w bieżącym roku również obchodzi jubileusz dziesięciu lat.

W spotkaniu uczestniczyć będą osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu rejestrami i bazami danych o nieruchomościach, a także przedstawiciele instytucji, które mają bezpośredni wpływ na zarządzanie informacją o nieruchomościach oraz jej jakość. Swój udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele między innymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Izby Gospodarczej, Agencji Nieruchomości Rolnych czy Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wśród uczestników dyskusji znajdą się również przedstawiciele sektora bankowego.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl