PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > WARTOŚĆ ŚREDNICH WSKAŹNIKÓW PRZELICZENIOWYCH W PROGRAMIE "MDM"


2015-04-02 13:00:00
Wartość średnich wskaźników przeliczeniowych w Programie "MdM"

Dnia 1 kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował średnie wskaźniki przeliczeniowe przyjęte w programie "Mieszkanie dla Młodych" dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego, obowiązujące w drugim kwartale 2015r.

Miasta wojewódzkie

W większości miast wojewódzkich limity cen w programie wzrosły. Największą zmianę na plus zanotowano w Olsztynie – limit cenowy wzrósł tam o 6,35% w stosunku do poprzedniego kwartału i obecnie wynosi 5 465,34 PLN/m². Nowy limit dla stolicy Warmii i Mazur sprawił, że jest on trzecim najwyższym (po limitach obowiązujących Warszawie i Poznaniu) aktualnie obowiązującym limitem w kraju. W trzech miastach wojewódzkich, tj. Lublinie, Bydgoszczy oraz Kielcach, limity wzrosły o ponad 100 PLN/m² (odpowiednio o 163,49 PLN,128,7 PLN oraz 116 PLN w stosunku do I kwartału 2015 roku). Do kosmetycznych zmian, nieprzekraczających 10 PLN, doszło w czterech miastach: w Szczecinie, Poznaniu, Opolu oraz w Warszawie, gdzie limit wzrósł o 5,18 PLN/m². Maksymalna cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania nabywanego ze wsparciem w ramach programu wynosi obecnie w Warszawie 6 588,32 PLN.

Limit cenowy został najbardziej obniżony w stolicy Podkarpacia - prawie o 7% w stosunku do ubiegłego kwartału i wynosi obecnie 4 049,65 PLN/m². Do obniżki doszło także w Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze. Obowiązujące od 1 kwietnia br. wysokości limitów kształtują się w tych miastach na poziomie 4 515,5 PLN/m² w Łodzi oraz 4 052,4 PLN/m² w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

Wykres 1. Nowe limity cen w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” obowiązujące w II kw. 2015r. w miasta wojewódzkich


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego

Gminy sąsiadujące z miastami wojewódzkimi

Na nowych limitach cenowych najbardziej skorzystają mieszkańcy gmin sąsiadujących z Kielcami, gdzie dofinansowanie do pierwszego mieszkania będzie można uzyskać w przypadku lokalu, którego cena nie przekroczy 3 955,54 PLN za metr kwadratowy (o 147,41 PLN/m² więcej, niż w poprzednim kwartale). Trzyprocentowy wzrost limitów w stosunku do poprzedniego kwartału zwiększy także dostępność mieszkań w gminach okalających Lublin, Bydgoszcz oraz Toruń.

W gminach przylegających do Rzeszowa, gdzie limit spadł najbardziej, bo o 4,39%, maksymalna cena nabycia mieszkania ze wsparciem rządowym wynosi w drugim kwartale br. 3 809,95 PLN za metr kwadratowy.

Symboliczne zmiany limitów, w okolicach 1%, zanotowano w gminach okalających Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę, Kraków, Warszawę, Opole, Białystok, Olsztyn, Poznań oraz Szczecin.

Wykres 2. Nowe limity cen w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” obowiązujące w II kw. 2015r. w gminach sąsiadujących z miastami wojewódzkimi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego


Pozostałe gminy

W pozostałych gminach największe zmiany nastąpiły w województwie świętokrzyskim i lubuskim, gdzie limity wzrosły odpowiednio o 3,87% oraz 3,10%. Do największych spadków limitów doszło w województwie małopolskim (o 128,15 PLN mniej w stosunku do poprzedniego kwartału) oraz w województwie łódzkim (o 79,2 PLN mniej niż kwartał wcześniej). Na niezmienionym poziomie pozostał limit cenowy dla województwa zachodniopomorskiego - wynosi on obecne 3 914,90 PLN/m².

Wykres 3. Nowe limity cen w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” obowiązujące w II kw. 2015r. w poszczególnych województwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego

Pełne zestawienie limitów cen mieszkań obowiązujących w drugim kwartale 2015 roku

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl