PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > VIII NAGRODA SZKLANE DOMY PRZYZNANA


2019-12-10 10:00:00
VIII Nagroda SZKLANE DOMY przyznana

Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY przyznawana jest raz w roku. Stanowi ona wyraz uznania zasług i znaczenia dla rozwoju rynku finansowania nieruchomości, a także dla konkretnej osoby, firmy, organizacji, działania, przedsięwzięcia, inicjatywy, produktu, opracowania etc. W tym roku Nagroda przyznana została po raz ósmy – Laureatką Nagrody Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY’2019 została Pani dr Agnieszka Tułodziecka.

Dr Agnieszka Tułodziecka od 1997 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, która prowadzi działalność naukową, badawczą, oświatową i wydawniczą służącą wprowadzeniu, udoskonaleniu, usprawnieniu funkcjonowania w systemie finansowo-bankowym i prawno-instytucjonalnym długoterminowych kredytów i pożyczek w oparciu o różne formy zabezpieczenia na nieruchomości oraz różne sposoby refinansowania.

Na szczególne uznanie zasługują wysokie kompetencje i osobisty udział Pani Doktor w realizacji licznych inicjatyw. Należały do nich:

Zaangażowanie i zasługi Pani Prezes dotyczą budowy systemu kredytowania hipotecznego w Polsce oraz rozwiązywania najważniejszych problemów związanych z finansowaniem hipotecznym i hipoteki jako instrumentu zabezpieczenia na nieruchomości. Podkreślić należy także Jej wysiłki na rzecz rozwoju polskiego rynku listów zastawnych.

Dr Agnieszka Tułodziecka uczestniczy w pracach na rzecz banków hipotecznych na forum międzynarodowym, jest wykładowcą i moderatorem seminariów i konferencji w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Jest autorką i współautorką wielu książek, artykułów i opracowań.

Gratulujemy!

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl