PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > UOKIK PRZYGOTOWUJE PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY DEWELOPERSKIEJ


2018-01-17 09:46:00
UOKiK przygotowuje projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracuje nad nowelizacją ustawy deweloperskiej. Przygotowane zostały już założenia projektu jej nowelizacji,
a po zaproponowaniu konkretnych rozwiązań, projekt trafi do konsultacji. Zmiany mają na celu lepszą ochronę wpłat przyszłych mieszkańców.

UOKiK zamierza zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczeń – wpłaty klientów będą trafiać na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy (deweloper dostanie pieniądze po wybudowaniu bloku, czyli po przeniesieniu prawa własności mieszkań) albo otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową. Dzięki temu w razie upadłości dewelopera kupujący będą mogli odzyskać całą wpłaconą kwotę.

Wpłaty klientów mają być powiązane z postępami prac na budowie. W razie upadłości dewelopera lub banku pozwoli to ograniczyć ryzyko utraty wszystkich pieniędzy.

Gdy deweloper zaprzestanie budowy, bank będzie musiał rozwiązać umowę o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego i zwrócić nabywcy wszystkie zgromadzone na tym rachunku pieniądze.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy będzie zakładany dla każdego zadania inwestycyjnego, które zostanie wyodrębnione z przedsięwzięcia deweloperskiego. Dzięki temu, w przypadku jakiegoś problemu, nabywcy łatwiej będzie dochodzić swoich roszczeń.

UOKiK proponuje także, aby deweloper mógł zamknąć mieszkaniowy rachunek powierniczy dopiero, gdy zostanie ustanowione prawo odrębnej własności ostatniego z niesprzedanych lokali. Potem będzie mógł zawierać wyłącznie umowy sprzedaży – takie jak na rynku wtórnym.

Obecnie ustawa deweloperska chroni tylko osoby, które kupują mieszkania przed rozpoczęciem budowy lub w jej trakcie. Urząd chciałby rozszerzyć przepisy także na gotowe lokale.

Zgodnie z założeniami nowelizacji, ustawa deweloperska ma obejmować nie tylko zakup mieszkań, ale także związanych z nimi garaży, boksów na rowery
czy udziałów w prawie własności osiedlowej uliczki. Obecnie na mieszkanie i garaż zawiera się dwie różne umowy.

W planie są także nowe regulacje dotyczące umowy o rezerwację mieszkania. Teraz deweloperzy mogą je dowolnie kształtować, bo przepisy ich nie regulują. Po nowelizacji opłata rezerwacyjna nie mogłaby przekraczać 1 procent ceny. Opłata rezerwacyjna ma mieć charakter kaucji.

W prospekcie informacyjnym mają znaleźć się dodatkowe informacje – m.in. cena oferowanego mieszkania oraz ostrzeżenie nabywcy o ryzyku utraty części pieniędzy (sumy przekraczającej 100 tys. euro) w sytuacji upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Projekt nowelizacji ustawy ma też uregulować prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku upadłości banku, a także dodać nowy załącznik
do umowy deweloperskiej - zgodę banku, który finansuje dewelopera na to, by kupujący - po wpłaceniu pełnej ceny - otrzymał mieszkanie z czystą hipoteką.


Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl