PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > UMOWA O WSPÓŁPRACY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Z POLSKIM ZWIĄZKIEM FIRM DEWELOPERSKICH


2015-04-16 11:45:00
Umowa o współpracy Związku Banków Polskich z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich

Podjęcie ścisłej współpracy z PZFD jest wynikiem wspólnego przekonania, że jawny dostęp do informacji o transakcjach na rynku nieruchomości jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym – finansowania tego rynku. Celem współpracy jest m.in. poprawa transparentności informacji o rynku nieruchomości oraz standaryzacja informacji poprzez promowanie idei wprowadzenia do obrotu wystandaryzowanej elektronicznej karty nieruchomości.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą ponad sto firm deweloperskich z całego kraju (40% wszystkich podmiotów działających w tej branży), działającą na rzecz rynku mieszkaniowego oraz dbającą o zrównoważony rozwój miast. Głównym celem Związku jest zapewnienie korzystnych warunków do prowadzenia działalności deweloperskiej, przede wszystkim poprzez tworzenie przyjaznego prawa, dzięki któremu deweloperzy będą mogli kształtować nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

W umowie strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz wymiany i dostępu zrzeszonych w PZFD deweloperów do danych gromadzonych w Systemie AMRON, podejmowania inicjatyw na rzecz zniesienia barier prawnych w swobodnym dostępie do informacji o transakcjach nieruchomości, a także do działań na rzecz upowszechnienia stosowania Elektronicznej Karty Nieruchomości.

Wszystkie czynności w imieniu i na rzecz Związku Banków Polskich będzie wykonywać Centrum AMRON.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl