PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > SZKOLENIE „WYCENA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH”


2017-02-20 12:20:00
Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”

W odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora bankowego, Związek Banków Polskich we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji kontynuuje organizację szkoleń z zakresu wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego adresowanych zarówno do rzeczoznawców majątkowych, jak również pracowników banków. Tylko w ostatnich dwóch latach w 20 edycjach szkoleń uczestniczyło 601 osób.

Zakres szkolenia „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” wypracowany został we współpracy Związku Banków Polskich z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jeszcze w roku 2010. Pod koniec 2014 roku Federacja wypowiedziała umowę o współpracy przy organizacji szkolenia, więc od grudnia 2014 roku ZBP samodzielnie prowadzi szkolenie po zweryfikowaniu zakresu merytorycznego, ale z niezmienioną obsadą wykładowców.Wśród wykładowców szkolenia znajdują się naukowcy i praktycy - wysokiej klasy specjaliści zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności - wśród nich przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.

Szkolenia mają na celu m.in. przygotowanie zarówno rzeczoznawców majątkowych w zakresie oczekiwań banków w stosunku do operatów szacunkowych, jak i przygotowanie pracowników banków do dialogu z rzeczoznawcą, w zakresie wiedzy specjalnej wykorzystywanej przez rzeczoznawców majątkowych w procesie wyceny i sporządzania operatów szacunkowych. Szkolenia te porządkują wiedzę rzeczoznawców dla tego specyficznego celu, jakim jest zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy i pozwoląna przygotowywanie wycen dla banków oraz przyjmowanie w bankach tych opracowań w oparciu zarówno o polskie przepisy prawa, ale też o nowoczesne zasady spójne ze standardami Europejskimi TEGOVA (EVS), standardami Międzynarodowymi MSW (IVS) oraz dyrektywami unijnymi dotyczącymi zasad wyceny z zakresu zabezpieczeń wierzytelności oraz regulacje nadzorcze obowiązujące banki i instytucje nadzorcze.

Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” odbywa się pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego. Specjalistyczny kurs obejmuje 38 godzin zajęć zakończonych egzaminem pisemnym w formie testu wyboru i składa się z następujących bloków tematycznych:

Szkolenie zakończone jest egzaminem oraz nadaniem świadectwa zdania egzaminu. Łącznie do egzaminu podeszło 604 osoby, w tym 529 osób po ukończeniu szkolenia. Każdorazowo po zakończeniu egzaminu, Związek Banków Polskich przygotowuje listę rzeczoznawców majątkowych, rekomendowanych bankom zrzeszonym w ZBP. Ukończenie Szkolenia jest jednym z warunków podjęcia współpracy z Centrum AMRON w zakresie sporządzania operatów szacunkowych na zlecenia banków współpracujących w tym zakresie z Centrum AMRON. Obecnie Centrum AMRON współpracuje z grupą 233 rzeczoznawców majątkowych, obsługując proces wycen wartości nieruchomości dla 7 banków komercyjnych i kilku banków spółdzielczych.

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniach, serdecznie zapraszamy do zapisów. Najbliższa edycja szkolenia zaplanowana została na 23-24 oraz 30-31 marca 2017 r. Szczegółowy program, koszt udziału oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.


Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz zapisy:

Katarzyna Jastrzębska
tel. (+48) 22 623-84-53, kom. 885-885-923
e-mail: k.cechowska@wydawnictwocpb.pl


Współpraca z Działem Wycen Nieruchomości Centrum AMRON:

Katarzyna Kozłowska, Specjalista ds. Obsługi Klientów
Tel. (+48) 22 463 47 61, kom. 723-723-796
e-mail: katarzyna.kozlowska@amron.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl