PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > STOPY PROCENTOWE BEZ ZMIAN


2016-02-04 12:54:00
Stopy procentowe bez zmian

2-3 lutego Rada Polityki Pieniężnej odbyła posiedzenie dotyczące polityki finansowej państwa. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
- stopa referencyjna 1,50%
- stopa lombardowa 2,50%
- stopa depozytowa 0,50%
- stopa redyskontowa weksli 1,75%.

Uznano, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Utrzymanie wskaźników na takim poziomie to dobra wiadomość dla osób posiadających kredyty. Warunki spłaty kredytu nadal są korzystne - z racji niskich stóp procentowych miesięczne raty kredytu są niższe.

Uczestnicy posiedzenia stwierdzają, że pełniejszej oceny perspektyw kształtowania się dynamiki cen oraz wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie można dokonać po zapoznaniu się z marcową projekcją inflacji i PKB.

Komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej można znaleźć tutaj

Źródło: krn.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl