PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > SPECUSTAWA MIESZKANIOWA MA SZANSĘ WEJŚĆ W ŻYCIE JESIENIĄ TEGO ROKU


2018-07-03 13:27:00
Specustawa mieszkaniowa ma szansę wejść w życie jesienią tego roku

Wiceminister inwestycji i rozwoju wskazał jesień bieżącego roku jako przewidywany termin wejścia w życie specustawy mieszkaniowej. W lipcu miałby nastąpić zamknięcie prac parlamentarnych, w sierpniu podpisanie projektów, a w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się rozpoczęcia obowiązywania przepisów.

Zgodnie z aktualnym brzemieniem specustawy, inwestycję mieszkaniową można byłoby realizować niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie mogłaby być jednak ona sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

Inwestor będzie mógł uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie gminnej uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, a nie – jak obecnie – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

By inwestycja mieszkaniowa mogła zostać zrealizowana, będzie musiała spełniać następujące warunki:

Dodatkowo, radni będą mogli narzucić bardziej rygorystyczne standardy w uchwale o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, a w lokalnych standardach urbanistycznych gminy będą mogły określić również liczbę miejsc parkingowych oraz zobowiązać inwestora do zapewnienia mieszkańcom dostępu do sieci ciepłowniczej.

Specustawa mieszkaniowa pozwoli m.in. na automatyczne odrolnienie gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast i szybkie wykorzystanie tych gruntów pod zabudowę mieszkaniową, ale tylko tę realizowaną w trybie specustawy.

Specustawa mieszkaniowa miałaby obowiązywać do końca 2028 r.

Źródło:GazetaPrawna.pl, muratorplus.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl