PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RUSZYŁY DOPŁATY DO KREDYTÓW NA DOMY ENERGOOSZCZĘDNE


2013-04-09 14:33:00
Ruszyły dopłaty do kredytów na domy energooszczędne

Od początku kwietnia można już ubiegać się o dopłaty do kredytów zaciąganych w celu budowy domu energooszczędnego bądź zakupu lokalu mieszkalnego w energooszczędnym budynku wielorodzinnym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 300 mln zł. Beneficjentami programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny bądź kupujące mieszkanie lub dom od dewelopera. Dofinansowanie będzie formą częściowej spłaty kredytu bankowego - nie można będzie go uzyskać, jeśli budowę domu finansuje się ze środków własnych. Ważnym aspektem jest moment otrzymania dopłaty. W przypadku tego programu jest ona wypłacana dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii weryfikatora „domów energooszczędnych” potwierdzającej spełnienie prawidłowych standardów energetycznych budynku. Wysokość dopłaty jest zależna od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji, jak również spełnienia warunków dotyczących instalacji grzewczych czy przygotowania wody użytkowej.

Koszty kwalifikowane do dopłaty to koszt zakupu domu rodzinnego/ lokalu mieszkalnego łącznie z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się te elementy budynku, które przyczyniają się do spełnienia kryteriów otrzymania dopłaty, czyli:
• zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów,posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej;
• zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
• zakup i montaż instalacji ogrzewania;
• zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów wykończenia domu/ mieszkania umożliwiających zamieszkanie.

Więcej informacji o programie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: www.nfosigw.gov.pl


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl