PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RELACJA Z IX KONGRESU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ


2012-12-03 15:32:00
Relacja z IX Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Kolejna, dziewiąta edycja corocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych odbyła się w dniach 29-30 listopada br. Organizatorem Kongresu był Komitet Finansowania Nieruchomości działający w ramach ZBP oraz Centrum AMRON. Honorowym patronem Kongresu było Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych zorganizowany został w okresie szczególnym dla krajowej gospodarki. W dwudniowych obradach udział wzięło blisko dwustu uczestników, w tym przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, banków i instytucji ubezpieczeniowych, deweloperów, kancelarii prawniczych i firm doradczych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników finansowych, a także znamienita reprezentacja środowiska naukowego. Obrady moderowane były przez wybitnych dziennikarzy finansowych: Marka Wielgo z „Gazety Wyborczej” oraz Annę Drozd z Bankier.pl.

Wśród tematów, którym poświęcono szczególną uwagę, znalazły się kwestie związane z rozwojem rynku mieszkaniowego, przy uwzględnieniu czynników demograficznych, stanu zasobów mieszkaniowych, możliwości finansowych ludności i związanych z tym prognoz rozwoju rynku kredytów hipotecznych. W dyskusji uwzględniono również wpływ regulacji nadzorczych oraz pro i antycykliczne działania uczestników rynku nieruchomości mieszkaniowych.Sporo czasu poświęcono tematyce związanej z prognozami rozwoju rynku deweloperskiego i hipotecznego w kontekście zasad finansowanie projektów deweloperskich zgodnie wymogami nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Podczas „panelu deweloperskiego” przedstawione zostały wyniki ankiety środowiska bankowego dotyczącej zasad prowadzenia rachunków powierniczych.Istotnym tematem poruszanym podczas Kongresu były kwestie związane z systematycznym oszczędzaniem oraz znaczeniem długoterminowych oszczędności w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych, zdrowotnych, emerytalnych i edukacyjnych ludności.Omawiając rolę państwa we wspieraniu rozwoju rynku mieszkaniowego, podkreślono znaczenie programów wspierających prywatne budownictwo na wynajem.

Z udziałem przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego prowadzono dyskusję nad uruchomieniem emisji listów zastawnych przez banki uniwersalne oraz nad warunkami dywersyfikowania źródeł finansowania kredytów hipotecznych.

W trakcie debat dyskutowano również nad rozwojem modeli scoringowych i statystycznych dla portfela kredytów hipotecznych, uwzględniających najnowsze doświadczenia kryzysowe Stanów Zjednoczonych oraz krajów europejskich.

W trakcie IX Kongresu po raz pierwszy wręczono Honorową Nagrodę SZKLANE DOMY 2012 - nagrodę środowiska bankowego ustanowionąprzez Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” wraz z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, na mocy decyzji Zarządu Związku Banków Polskich. Ideą przyświecającą nagrodzie SZKLANE DOMY jest wyróżnianie najlepszych działań i projektów z różnych dziedzin związanych z rynkiem finansowania nieruchomości. Honorowa Nagroda przyznana została Panu Andrzejowi Bratkowskiemu*, byłemu Ministrowi Budownictwa i jednemu z głównych architektów nowego Ładu Mieszkaniowego z lat dziewięćdziesiątych.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl