PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > PROGRAM "NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM"


2015-12-30 13:19:00
Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem"

Centrum AMRON jest partnerem Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, który powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich. Program NZB jest jednym z największych programów edukacyjnych w Polsce, a jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat rynku finansowego, przedsiębiorczości oraz zarządzania biznesem poprzez współpracę sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.

Program swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i dociera do tysięcy studentów i nauczycieli akademickich na ponad 120 uczelniach. Partnerami Programu są firmy, instytucje i inne organizacje, mające istotny wpływ na polską gospodarkę.

Cele programu NZB to m.in.:

Program NZB daje studentom szansę zdobyć wiedzę, która nie jest uwzględniana w programach zajęć na uczelniach, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do podjęcia przyszłej pracy zawodowej a także zwiększą swoją konkurencyjność jako przyszli pracownicy lub pracodawcy.

„Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem” realizowane jest m.in. poprzez organizowane wykłady oraz kilkugodzinne spotkania na wybranych uczelniach zwane „Drzwiami otwartymi”, a także aktywne uczestnictwo w konferencjach uczelnianych i biznesowych.

W ramach Programu Centrum AMRON prowadzi wykłady na uczelniach wyższych. Do tej pory odbyło się kilka spotkań o tematyce związanej z rynkiem nieruchomości oraz bankowością, m.in.:
- "System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami",
- "Zawód rzeczoznawcy majątkowego i jego rola w sektorze",
- "Analiza wniosku kredytowego".

Wykłady odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim, Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie oraz na PWSTE w Jarosławiu.

Planujemy nadal aktywnie uczestniczyć w Programie i dzielić się nasza wiedzą ze studentami. Bieżące informacje o prowadzonych przez nasz Zespół wykładach można znaleźć w zakładce „Kalendarz” na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat Programu „Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem” pod adresem www.nzb.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl