PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > PROGRAM "MIESZKANIE DLA MŁODYCH" PRZYJĘTY PRZEZ SEJM


2013-09-30 15:16:00
Program "Mieszkanie dla Młodych" przyjęty przez Sejm

W piątek 27 września Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, jednocześnie przekazując ją do rozpatrzenia przez Senat. Program ma działać w latach 2014 – 2018, a kwota przeznaczona na jego realizację to 3.553 mln zł.

Ostatecznie wparcie państwa ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego osobom kupującym pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym bądź budującym je w systemie gospodarczym. Wiek nabywcy nie może przekraczać 35 lat. Rodziny bezdzietne oraz single w ramach Programu otrzymają dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji. W przypadku rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko dopłata zostaje powiększona o 5%, dając razem 15% . Rodziny, w których liczba dzieci zwiększy się o trzecie bądź kolejne dziecko w ciągu pięciu lat od momentu zakupu mieszkania, będą mogły otrzymać dodatkowe 5% dopłaty.

Powierzchnia użytkowa mieszkania kwalifikującego się do Programu może wynieść maksymalnie 75m2, jednak wsparcie państwa dotyczy wtedy kwoty odpowiadającej wartości 50m2 powierzchni. W ten sam sposób wygląda dopłata w przypadku domu jednorodzinnego, jednak jego powierzchnia nie może przekroczyć 100m2. W ramach tego wymogu rodziny wychowujące przynajmniej trójkę dzieci mogą nabyć mieszkania lub dom o maksymalnej wielkości większej o 10m2 od ustalonych limitów.

Systemem pomocy państwa objęta została także budowa pierwszego mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Po zakończeniu obowiązywania ustawy uprawniającej do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, z zachowaniem praw nabytych do dokonywania odliczeń w kolejnych latach, prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowają młodzi ludzie budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub - w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku - również lokal mieszkalny).”*

*źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, www.transport.gov.pl
zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl