PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > POZYTYWNA OPINIA RZĄDU DOTYCZĄCA PROJEKTU TZW. USTAWY FRANKOWEJ


2018-02-14 12:29:00
Pozytywna opinia rządu dotycząca projektu tzw. ustawy frankowej

Rząd pozytywnie ocenił projektowaną ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedstawioną w sierpniu ubiegłego roku przez Kancelarię Prezydenta.
Projekt dotyczy wsparcia ww. kredytobiorców bez względu na walutę udzielonego kredytu. Obecnie 872,2 tys. Polaków spłaca hipoteki frankowe –
są to głównie małżeństwa mające do spłaty 502,3 tys. kredytów wartych w sumie 112 mld zł. Jest także niewielkie grono kredytobiorców mających hipoteki
w euro warte ok. 20 mld zł.

Propozycja prezydencka przewiduje nałożenie na banki składek związanych z funkcjonowaniem dwóch Funduszy: Wspierającego oraz Restrukturyzacyjnego. Składki na Fundusz Restrukturyzacyjny miałyby wynosić maksymalnie 0,5 proc. wartości bilansowej portfela kredytów podlegających walutowych rocznie - przy obecnych kursach i maksymalnej stawce oznaczałoby w pierwszym roku składkę rzędu 2,6 mld zł w skali całego sektora bankowego. Z dniem wejścia w życie ustawy środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, warte obecnie niecałe 600 mln zł, staną się środkami Funduszu Wspierającego. Kolejne kwartalne wpłaty na Fundusz Wspierający nie będą mogły przekraczać 1 proc. wartości portfela kredytów, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Zgodnie z propozycjami rządu, banki nie mogłyby odliczać wpłat na Fundusz Restrukturyzacyjny i Wspierający od podatku.

W projekcie ustawy nie przewiduje się ograniczenia czasowego dla działania Funduszu Wspierającego – ma on działać bezterminowo. Zgodnie z opinią rządu: „wpłaty dokonywane na rzecz Funduszu Wspierającego i Funduszu Restrukturyzacyjnego zostaną rozłożone w czasie, co nie powinno mieć negatywnego wpływu na stabilność sektora finansowego".

Źródło: http://www.parkiet.com/

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl