PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > PORTRET KREDYTOWY POLAKÓW 2017 – RAPORT BIK


2017-11-14 10:02:00
Portret kredytowy Polaków 2017 – raport BIK

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało raport, prezentujący m.in. poziom aktywności kredytowej Polaków oraz strukturę produktów kredytowych. Zgodnie z jego wynikami, co drugi dorosły Polak spłaca obecnie zobowiązania kredytowe, najwięcej kredytów zaciągają osoby w wieku 35-44 lat, a w liczbie kredytów na liczbę mieszkańców przoduje województwo wielkopolskie i województwo lubuskie. W grupie kredytobiorców przeważają kobiety (51,5%), natomiast w podziale na wiek najliczniejszą grupą wśród wszystkich kredytobiorców są osoby aktywne zawodowo w wieku 35-44 lat (stanowią 23% wszystkich kredytobiorców).

Z raportu dowiadujemy się również m.in., że Polacy solidnie spłacają swoje kredyty – tylko 8% kredytobiorców spóźnia się z regulowaniem rat powyżej 90 dni. Największe opóźnienia w spłacie rat kredytowych odnotowują osoby do 24 r.ż.

Przeważający udział wartościowy na tle wszystkich rodzajów zaciągniętych kredytów w Polsce mają zobowiązania na cele mieszkaniowe. Jest ich obecnie 2,29 mln na łączną wartość pozostającą do spłaty w wysokości 408,21 mld zł (co stanowi 70% łącznej wartości kredytów do spłaty). Kredyty konsumpcyjne stanowią 48% wszystkich czynnych zobowiązań kredytowych.

Największa liczba posiadanych kredytów mieszkaniowych obserwowana jest w województwie mazowieckim (18% wszystkich spłacanych kredytów), najmniej takich kredytów mają osoby z województw opolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego (po 2% wszystkich spłacanych kredytów mieszkaniowych).

Raport dostępny jest na stronie Biura Informacji Kredytowej pod adresem: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/375916/kredytowy-portret-polakow-2017-dane-bik

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl