PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > PIERWSZY RAPORT O RYNKU ZIEMI W POLSCE OPARTY NA DANYCH TRANSAKCYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ CENTRUM AMRON


2012-03-30 09:34:00
Pierwszy raport o rynku ziemi w Polsce oparty na danych transakcyjnych przygotowanych przez Centrum AMRON

Centrum AMRON współpracując z deweloperami, spółkami inwestycyjnymi oraz innymi jednostkami działającymi na rynku nieruchomości tworzy tematyczne raporty o wszystkich segmentach nieruchomości, wspierając podejmowanie decyzji biznesowych poprzez analizę zachowań rynku nieruchomości w Polsce.

Na podstawie danych zebranych i opracowanych przez Centrum AMRON powstał raport Rynek Ziemi w Polsce – Aglomeracje przygotowany przez ekspertów Wealth Solutions, którzy zaznaczają, iż „jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce prezentujący zmiany cen transakcyjnych, a nie ofertowych dla rynku ziemi rolnej i budowlanej.” Badanie zawiera dane na temat cen transakcyjnych gruntów w powiatach usytuowanych w obrębie największych aglomeracji.

„Ceny na rynku ziemi nie rosną już tak szybko, jak w latach po wstąpieniu Polski do UE. Nie wystarczy kupić nieruchomość i czekać na wzrost jej wartości. W celu osiągnięcia wysokich stóp zwrotu trzeba stawiać na działki, których ceny będą rosły nie tylko w związku z ogólną tendencją na rynku. Ważne są inwestycje infrastrukturalne oddawane w jej otoczeniu, czy możliwość przeprowadzenia działań zwiększających jej wartość. Inwestowanie na rynku ziemi w obecnej chwili wymaga więcej wysiłku niż jeszcze parę lat temu. Nie oznacza to jednak, że nie można na nim osiągnąć wysokich stóp zwrotu.” – komentuje Hubert Telecki - Wealth Solutions Inwestycje Ziemskie.

Pełen tekst artykułu dostępny jest pod adresem: http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/78953,Ryne...

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl