PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > NOWELIZACJA REKOMENDACJI K I F


2014-07-29 10:10:00
Nowelizacja Rekomendacji K i F

22 lipca 2014 roku podczas 222. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęto nowelizację dwóch Rekomendacji dla banków:
- Rekomendacji K, która dotyczy zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji,
- Rekomendacji F, która dotyczy podstawowych kryteriów stosowanych przez KNF przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne.

Najważniejsza zmiana w Rekomendacji K to rozszerzenie zakresu dokumentu o zestaw jakościowych zaleceń dotyczących zasad prowadzenia rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz jego kontroli i ochrony, jako instrumentu pozwalającego na monitorowanie zabezpieczenia listów zastawnych. Dopuszczalne jest prowadzenie rejestru zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, jednak w drugim przypadku bank powinien spełnić dodatkowe wymogi związane z bezpieczeństwem informatycznym rejestru, przewidziane w Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.

Natomiast nowa wersja Rekomendacji F wprowadza możliwość wykonywania ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych przy wykorzystaniu źródeł związanych z rynkową wartością nieruchomości, czyli na podstawie poziomu cen transakcyjnych dla nieruchomości porównawczych, wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i ceny nabycia określonej w akcie notarialnym. Nowelizacja dopuszcza również możliwość wyznaczania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości przy pomocy metody porównawczej na podstawie danych pochodzących z wiarygodnych baz gromadzących informacje o cenach transakcyjnych oraz wykorzystanie do tego celu specjalistycznych systemów informatycznych analizujących dane. Przy sporządzaniu ekspertyzy Rekomendacja wprowadza obowiązek dokonania oględzin nieruchomości (z zewnątrz jak i wewnątrz) wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej. Bank może zrezygnować z inspekcji jedynie w przypadku, gdy posiada wystarczającą wiedzę na temat nieruchomości i zastosuje ostrożnościowe pomniejszenia szacunkowej wartości nieruchomości. Zmianie uległa również wysokość limitów dla stosowania uproszczonej metody ekspertyzy oraz wprowadzono zróżnicowanie wartości limitu w zależności od lokalizacji geograficznej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Znowelizowane Rekomendacje mają zostać wprowadzone do dnia 1 stycznia 2015 roku.

Teksty znowelizowanych Rekomendacji dostępne są pod adresami:

http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_F_22_07_2014_tcm75-38576.pdf

http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_K_22_07_...

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl