PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DOPŁAT DO DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH


2016-01-07 10:12:00
Nowe zasady przyznawania dopłat do domów energooszczędnych

Współpracujące z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej banki rozpoczęły przyjmowanie wniosków o dopłaty w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” na nowych zasadach. W ciągu dwóch lat funkcjonowania programu beneficjenci zgłaszali trudności w spełnieniu restrykcyjnych warunków programu. Ponadto dotychczasowe doświadczenia pozwoliły na zapoznanie się projektantów z wymogami programu oraz wypracowanie takich metod projektowania, które pozwalają na spełnienie odpowiedniego standardu NF15 lub NF40 w procesie weryfikacji. Dlatego Zarząd NFOŚiGW wprowadził szereg ułatwień, które weszły w życie już 5 grudnia 2015 roku.

Najważniejsze zmiany w programie to:

- łagodniejsze wymagania dotyczące wskaźników i parametrów technicznych oraz wprowadzenie możliwości projektowania z zastosowaniem alternatywnych rozwiązań, co ułatwi spełnienie założonych przez program standardów energooszczędności i wpłynie na poprawę efektywności kosztowej projektów;

- rezygnacja z wymogu przedstawiania przez beneficjenta wraz z wnioskiem projektu budowlanego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, co znacznie ułatwi procedurę przyznania dofinansowania;

- wprowadzenie możliwości pominięcia pierwszej weryfikacji projektu budowlanego w procesie ubiegania się o dotację (wymóg ten został utrzymany w przypadku inwestycji deweloperskich) oraz przekształcenie części wymogów związanych z programem w zalecenia, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów.

Przypomnijmy, że NFOŚiGW już od III kwartału 2013 roku realizuje program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych skierowany do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny albo kupujących dom/mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej i polegający na dotowaniu umów kredytowych zawieranych w latach 2013-2018. Dofinansowanie wynosi od 11 do 50 tys. zł brutto, a łącznie na dopłaty w ramach programu przewidziano 300 mln zł. Aktualnie program realizowany jest przy współpracy z 5 bankami: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Deutsche Bank PBC S.A., SGB-Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, w ramach programu dofinansowano 146 inwestycji na kwotę dotacji 4 883,6 tys. zł. Średnia powierzchnia budowanych domów wyniosła 132,5 m2, a średni wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wyniósł 26,4 kWh/(m2*rok). Ze środków przewidzianych na lata 2014-2015 wykorzystano zaledwie 28%.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać:
- pod adresem e-mail: dom@nfosigw.gov.pl,
- na stronie internetowej NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl