PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > NOWE STANDARDY WYCENY NIERUCHOMOŚCI


2019-03-15 10:00:00
Nowe standardy wyceny nieruchomości

Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości stanowiąca organ doradczy Ministra Inwestycji i Rozwoju opracowała nowy standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych określający metodologię stosowania najbardziej rozpowszechnionego w Polsce sposobu określania wartości nieruchomości – podejścia porównawczego. 14 marca br. na konferencji prasowej Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń zapowiedział, że nowy standard nr 2 „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego” wejdzie w życie wraz z końcem marca.

Zdaniem Artura Sobonia nowy standard zawodowy:

„Wprowadzamy wreszcie sprawiedliwość w wycenach nieruchomości!!!” – te słowa opublikowane przez Pana Ministra na portalu Facebook [1] wywołały oburzenie w środowisku rzeczoznawców majątkowych.

Oczywistym jest, że każde środowisko zawodowe powinno mieć własne standardy, które doprecyzują obowiązujące regulacje prawne i ustalą jasne i przejrzyste reguły postępowania, a w szczególności takie standardy muszą posiadać rzeczoznawcy majątkowi, których profesja jest traktowana jako zawód zaufania publicznego. Minister Soboń podkreślił, że mimo, iż do 2017 roku organizacje zawodowe miały przywilej ustalania powszechnie obowiązujących standardów zawodowych, w ciągu 13 lat uzgodniono tylko jeden - „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”. Trzeba jednak zaznaczyć, że prócz standardu ogłoszonego przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na podstawie art. 175 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje również szereg innych standardów i not interpretacyjnych przygotowanych przez Komisję Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, które z powodzeniem funkcjonują już od wczesnych lat 90-tych. Obecnie istnieje 11 standardów i not interpretacyjnych, 2 projekty są gotowe, a kolejne 2 są w trakcie prac przygotowawczych.

Nowe standardy z pewnością mogą być pomocnym narzędziem w wycenach nieruchomości i wpłynąć pozytywnie na ich jakość, jednak aby tak się stało, powinny być dobrze przemyślane i przygotowywane z ogromną starannością i dbałością o szczegóły. Tymczasem środowisko rzeczoznawców majątkowych projekt standardu nr 2 ocenia negatywnie, uznając go za szkodliwy nie tylko dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces wyceny, ale również dla obywateli.

Podstawowe zarzuty wobec przedstawionego projektu standardu zawodowego zgłaszane przez rzeczoznawców majątkowych to:

Z projektem standardu można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (link: Projekt obwieszczenia MIiR dot. standardu rzeczoznawców majątkowych), a uwagi do projektu można zgłaszać do 22 marca br. Po zapoznaniu się z uwagami minister ustali ostateczny kształt standardu i ogłosi go w Dzienniku Urzędowym w formie obwieszczenia.

Minister Soboń zapowiedział również, że wkrótce zostaną przygotowane kolejne standardy zawodowe dotyczące wyceny nieruchomości drogowych, rolnych oraz leśnych, a także standard określający metodologię podejścia kosztowego i wyceny służebności przesyłu.[1] https://pl-pl.facebook.com/sobonartur/

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl