PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > NOWA JAKOŚĆ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW


2014-01-13 09:30:00
Nowa jakość ewidencji gruntów i budynków

16 grudnia 2013 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Nowelizacja weszła w życie 31 grudnia 2013 roku.

Zmiana rozporządzenia wynika bezpośrednio z konieczności dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących innych przepisów prawa, m. in.: ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o własności lokali.

Główne cele zmiany przepisów to przede wszystkim:

- harmonizacja zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków z innymi bazami danych,

- ujednolicenie danych zawartych w powiatowych bazach danych ewidencji gruntów i budynków

- uszczegółowienie i ujednolicenie zakresu informacji gromadzonych w rejestrze cen i wartości nieruchomości.

Ustawodawca rozszerza również zakres gromadzonych informacji o budynkach (głównie na potrzeby statystyki publicznej) oraz ustala, że podstawowym formatem wymiany danych ewidencyjnych będzie GML, co znacząco ułatwi wymianę danych pomiędzy poszczególnymi rejestrami również w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Jednak dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych wymogów prawnych oraz wdrożenie nowego systemu do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości ma nastąpić w ciągu 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia, czyli do końca 2016 r., standard wymiany danych ewidencyjnych SWDE przestanie obowiązywać dopiero 17 grudnia 2016 r., a modernizacja ewidencji gruntów i budynków zostanie zakończona do końca 2014 r. dla miast oraz do końca 2016 r. dla terenów wiejskich (dotychczas miał być to odpowiednio rok 2005 i 2010).

Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do znowelizowanych przepisów będzie długotrwałe i pracochłonne, jednak w rezultacie (w perspektywie kilku lat) ułatwi to nie tylko działalność organów administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców, ale również pozwoli na efektywną obsługę obywateli.

Tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1551/1

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl