PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > MIESZKAŃ PRZYBYWA, A ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA POLAKÓW SPADA - WYWIAD DLA POLISH CONSTRUCTION REVIEW


2012-09-11 10:57:00
Mieszkań przybywa, a zdolność kredytowa Polaków spada - wywiad dla Polish construction review

„Spadające ceny mieszkań i podwyższone wskutek zapisów ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego koszty budowy stanowią obecnie dwa główne czynniki redukujące opłacalność projektów deweloperskich. Biorąc pod uwagę prognozy dalszych spadków cen mieszkań, można spodziewać się radykalnego obniżenia produkcji deweloperskiej już od drugiej połowy bieżącego roku (to zresztą już zapowiadają dane GUS) i sporych kłopotów znacznej części firm deweloperskich w nadchodzących miesiącach. (…) Rynek deweloperski zdecydowanie nie potrzebuje dalszych regulacji, co więcej - obecne jego kłopoty biorą się głównie ze zbyt daleko idących regulacji wprowadzonych w ostatnim czasie. Wydaje się, że aby uniknąć zapaści branży, a wraz z nią pogłębienia kłopotów firm budowlanych i producentów materiałów budowlanych, należałoby raczej zrewidować dotychczasowe regulacje niż wprowadzać nowe. W obszarze budownictwa mieszkaniowego do zrobienia jest jednak wiele – przede wszystkim należałoby stworzyć system długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe i usuwać bariery podaży – takie jak choćby ograniczona dostępność gruntów pod zabudowę wywołana małą liczbą obowiązujących planów miejscowych.” – powiedział Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości Centrum AMRON w wywiadzie dla Polish Construction Review (PMR Publications).

Perspektywy rozwoju rynku finansowania budownictwa mieszkaniowego w wywiadzie oceniła Barbara Czyściecka, analityk w Dziale Badań i Analiz Rynku Nieruchomości Centrum AMRON: „Obecnie niełatwo jest dostrzec optymistyczne perspektywy. Dominującą walutą w kredytowaniu zakupu nieruchomości jest i będzie złoty. Możemy oczekiwać spadku udziału nowo udzielonych kredytów w EUR w następnym kwartale. Jednak pojawiły się również pozytywne sygnały na temat złagodzenia obecnych regulacji (rekomendacja S). Np. wydłużenie maksymalnego okresu branego pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej do 30 lat dałoby większą możliwość zaciągnięcia zobowiązania w banku przez kupujących. Jednak bez stosownych decyzji na szczeblu rządowym, które pozwoliłyby na kumulowanie długoterminowych depozytów – przez chociażby najprostszą w realizacji decyzję o zwolnieniu z tzw. podatku Belki lokat bankowych dłuższych niż 12 czy 24 miesiące? Dziś tylko 3% depozytów bankowych lokowanych jest w bankach na dłużej niż 12 miesięcy!
Dla stabilnego rozwoju rynku mieszkaniowego i rynku finansowania budownictwa mieszkaniowego potrzebna jest długoterminowa stabilność rozwiązań prawnych i podatkowych. Tymczasem wszystkie dotychczasowe programy wspierania mieszkalnictwa – z wyjątkiem – tzw. dużej ulgi budowlanej – miały charakter „akcyjny”. Jeszcze pół roku temu mieliśmy obowiązujące 3 warianty rozliczania podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości zależne od momentu zakupu i momentu sprzedaży nieruchomości.”

Pełny tekst wywiadu dostępny jest w newsletterze Polish Construction Review oraz na stronie internetowej PRM Publications pod adresem: http://www.rynekbudowlany.com/172745/Wywiad-Mieszk...

PMR to firma badawczo-konsultingowa, działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizująca się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji. Firma świadczy usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie, a także oferuje blisko 100 raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie.


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl