PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > LAUREACI MEDALU KOPERNIKA


2023-03-08 20:00:00
Laureaci Medalu Kopernika

8 marca 2023 r., pierwszego dnia obrad XIX Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, Medalami Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich zostali wyróżnieni szczególnie zasłużeni przedstawiciele banków – uczestników Systemu AMRON.

To honorowe wyróżnienie otrzymali przedstawiciele banków – uczestników Systemu AMRON, którzy swoim zaangażowaniem, profesjonalizmem i wieloletnimi działaniami w gronie Komitetu Uczestników Systemu AMRON w okresie ostatnich kilkunastu lat znacząco przyczynili się do rozwoju i wzrostu znaczenia tej międzybankowej bazy danych o nieruchomościach, w szczególności poprzez ciągłą pracę na rzecz podnoszenia jakości danych gromadzonych w bazie AMRON oraz poprzez inspirowanie i wspieranie zmian w Systemie AMRON mających na celu podniesienie jego użyteczności i konkurencyjności.

Medal Mikołaja Kopernika ZBP został ustanowiony w 2019 r. jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie rozwoju i bezpiecznej działalności banków i infrastruktury bankowej oraz tworzenia prawnego otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości. Medal stanowi wyraz uznania za osobiste, kreatywne działania na rzecz polskiej bankowości.

Na wniosek Centrum AMRON, decyzją Zarządu Związku Banków Polskich Medal otrzymali:

Pani Anna Adamczyk, specjalista ds. analiz rynku nieruchomości w Departamencie Ustalania Bankowo-Hipotecznej Wartości Nieruchomości, Pekao Bank Hipoteczny S.A.,

Pan Leszek Borkowski, były manager, Analizy Kredytowe, ING Bank Hipoteczny S.A., wcześniej - ING Bank Śląski S.A.

Pan Jakub Dylewski, menedżer zespołu ds. rozwoju procesów i systemów zabezpieczeń w Departamencie Zabezpieczeń i Umów Kredytowych, Santander Bank Polska S.A.,

Pan Bartosz Kalita, główny specjalista w Departamencie Procesów i Pomiaru Ryzyka, mBank S.A.,

Pan Dariusz Kowalik, specjalista procesów, Super Circle Analiz Wniosków Kredytowych, ING Bank Śląski S.A.,

Pan Filip Kraupe, specjalista procesów, Super Circle Analiz Wniosków Kredytowych, ING Bank Śląski S.A.,

Pani Katarzyna Nowak-Sitarek, dyrektor Biura Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń w Banku Gospodarstwa Krajowego,

Pani Anna Pesta, specjalista w Zespole Przeglądu Należności i Zabezpieczeń Prawnych, Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

Pani Anna Preis, była manager Zespołu Kredytów Hipotecznych, Credit Agricole Bank Polska S.A.,

Pan Krzysztof Prus, ekspert ds. rozwoju procesów zabezpieczeń w Departamencie Zabezpieczeń i Umów Kredytowych, Santander Bank Polska S.A.

Pani Agnieszka Satkowska, główny specjalista w Departamencie Systemów, Projektów i Analityki Ryzyka Kredytowego w Banku Pekao S.A. oraz Pani Anna Sztaba, specjalista w Biurze Produktów i Procedur Kredytowych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, nie mogły wziąć udziału w uroczystości - medale zostaną im przekazane przy najbliższej okazji.

Bardzo Państwu dziękujemy!

Zdjęcie: M. Wagner

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl