PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > KOLEJNA EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU FINANSOWEGO WSPARCIA BUDOWNICTWA SOCJALNEGO I KOMUNALNEGO


2016-03-01 13:38:00
Kolejna edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

1 marca 2016 roku ruszyła kolejna edycja rządowego programu finansowego budownictwa socjalnego i komunalnego. Na dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych Bank Gospodarstwa krajowego przeznaczy ponad 65 mln zł. Do 31 marca br. gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie inwestycji.

Według naczelnika Wydziału Obsługi Programu Budownictwa Socjalnego w BGK tegoroczna edycja będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem, z racji zmian wprowadzonych w programie. Zmiany dotyczą m.in.: możliwości zakupu byłych mieszkań zakładowych, wsparcia inwestycji realizowanych przez spółki gminne, poniesienia poziomu finansowego wsparcia, złagodzenia obowiązku wydzielania zasobu ekwiwalentnego.

W poprzednich edycjach programu, dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa powstało ponad 12 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 4 tysiące pozostaje w trakcie realizacji. Łącznie, od 2007 roku, BGK przyznał bezzwrotne dotacje w wysokości 662 mln zł.

Po złożeniu wniosku, Bank Gospodarstwa Krajowego ma 3 miesiące (w tej edycji do 30 czerwca br.) na podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji. Decyzje są publikowane w biuletynie informacji publicznej.

Źródło: www.bgk.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl