PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > KNF UCHWILIŁA NOWELIZACJĘ REKOMENDACJI J


2012-09-11 10:53:00
KNF uchwiliła nowelizację Rekomendacji J

W dniu dzisiejszym, podczas 163. posiedzenia, Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła skierowaną do banków Rekomendację J dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.

W komunikacje z posiedzenia opublikowanym na stronie internetowej Komisji stwierdzono, iż ze względu na znaczny rozwój rynku nieruchomości, wzrost udziału kredytów zabezpieczonych hipotecznie w portfelach banków oraz charakter ryzyka generowanego przez tego rodzaju ekspozycje kredytowe, zarządzanie ryzykiem wynikającym z zaangażowania w kredyty zabezpieczone na nieruchomościach nabiera szczególnego znaczenia. Rekomendacja zawiera rozwiązania, które przyczynią się do poprawienia standardów rynkowych w tym zakresie.

Główne zmiany wprowadzone nową Rekomendacją J to:
• objęcie postanowieniami Rekomendacji J banków, w których udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie we własnych portfelach kredytowych przekracza 10%
• rekomendowanie jednolitych standardów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania w wiarygodnych bazach, danych o rynku nieruchomości,
• opisanie zbioru cech identyfikujących nieruchomości, które należy gromadzić w bazie,
• rekomendowanie stosowania statystycznych modeli oceny ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach w przypadku banków istotnie zaangażowanych w tak zabezpieczone kredyty.

Rekomendacja J obowiązuje banki oraz oddziały instytucji kredytowych.

Zalecenia KNF wejdą w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem rekomendacji 11 i 12, które będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Komunikat w sprawie przyjęcia nowej Rekomendacji J oraz tekst Rekomendacji dostępny jest na stronie KNF pod adresem: http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_163.htm...

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl