PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > KNF UCHWALIŁA NAJNOWSZĄ WERSJĘ REKOMENDACJI S


2013-06-19 15:01:00
KNF uchwaliła najnowszą wersję Rekomendacji S

Podczas wczorajszego, 185.Posiedzenia KNF, Komisja wydała Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Konsultowana od dłuższego czasu nowa, czwarta już wersja Rekomendacji wprowadza istotne zmiany w zasadach udzielania kredytów hipotecznych.

W komunikacie prasowym Komisja uzasadnia wprowadzone zmiany koniecznością prowadzenia przez banki zrównoważonej działalności w obszarze kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa i jednoczesnym wzmocnieniu pozycji kredytobiorcy poprzez transparentne relacje z bankiem. Rekomendowane rozwiązania przyczynią się również zdaniem Komisji do stworzenia solidnych fundamentów dla rozwoju rynku instrumentów dłużnych opartych o jednorodne portfele kredytów mieszkaniowych.

Do najistotniejszych zmian Rekomendacji S należy:

KNF oczekuje, że Rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem rekomendacji 6, 9.1, 12, 14.10, 15.8 i 20, w zakresie których rekomendacja powinna zostać wprowadzona nie później niż do dnia 1 lipca 2014 r.

Tekst Rekomendacji zostanie opublikowany po zakończeniu prac redakcyjnych.

Pełna wersja komunikatu KNF dot. Rekomendacji S dostępna jest na stronie Komisji pod adresem: http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2013/Najistotnie...

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl