PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > JESIENNE NABORY BGK W PROGRAMACH MIESZKANIOWYCH - PODSUMOWANIE


2018-11-05 08:44:00
Jesienne nabory BGK w programach mieszkaniowych - podsumowanie

30 września Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył przyjmowanie wniosków w ramach programów mieszkaniowych dotyczących społecznego budownictwa czynszowego (SBC) oraz rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Do SBC mogą przystąpić towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne, które na preferencyjnych warunkach chcą sfinansować budowę nowych budynków mieszkalnych lub adaptację już istniejących do celów mieszkaniowych. Dzięki wsparciu BGK, oprocentowanie kredytu wynosi jedynie tyle co stawka WIBOR 3M, a okres spłaty kredytu może wynieść nawet 30 lat.

W ramach SBC do BGK wpłynęły 23 wnioski o wartości przekraczającej 168 mln PLN, a łączna wartość planowanych projektów opiewa na kwotę ponad 310 mln PLN. 19 wniosków złożyły TBSy, 3 spółdzielnie mieszkaniowe oraz jedna spółka gminna. W ramach SBC może powstać 1 240 mieszkań czynszowych.

BGK jako bank rozwoju wspiera rozwój mieszkalnictwa i pomaga jednostkom samorządu terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnych społeczności. W programie SBC oprócz lokali na wynajem finansujemy teraz również mieszkania spółdzielcze lokatorskie i w jesiennej edycji pojawili się pierwsi chętni, którzy chcą z naszym finansowaniem budować takie mieszkania. Liczymy, że w kolejnych edycjach udział spółdzielni mieszkaniowych będzie jeszcze większy – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

Do rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego natomiast mogą przystąpić gminy i ich związki, jednoosobowe spółki gminne, spółki celowe, powiaty oraz organizacje pożytku publicznego. Wsparcie może wynieść od 20% do 60% kosztów przedsięwzięcia i jest udzielane jak bezzwrotne finansowanie projektów budowlanych i remontowych oraz kupna lokali, budynków lub ich udziału we współwłasności budynku. Ma on na celu pomoc samorządom w zapewnieniu lokali najuboższym.

W ramach jesiennej edycji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego do BGK wpłynęło 61 wniosków, których kwota dofinansowania wynosi ponad 142 mln PLN, a wartość inwestycji to prawie 395 mln PLN. Dofinansowanie ma dotyczyć 1 663 lokali mieszkalnych dla najuboższych oraz 147 mieszkań chronionych, miejsc w schroniskach dla bezdomnych oraz dostosowania noclegowni i schronisk dla bezdomnych do obowiązujących standardów.

W programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego czeka nas ważna zmiana. Od początku 2019 roku zniesiona zostanie edycyjność, co oznacza, że inwestorzy będą mogli zgłaszać się do nas po wsparcie w dowolnym momencie, bez konieczności oczekiwania na start kolejnego naboru – przypomina Włodzimierz Kocon.

Od 2007 roku dzięki rządowym dopłatom, w Polsce powstało już prawie 18 tys. lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 6,8 tys. jest w trakcie realizacji.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl