PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > JAKIE DOPŁATY W RAMACH MIESZKANIA NA START?


2019-01-31 11:00:00
Jakie dopłaty w ramach Mieszkania na Start?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. W Ustawie określone zostały zasady dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania.

Wysokość opłat zależna jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz położenia wynajmowanej nieruchomości. Miesięczna wysokość dotacji jest obliczana na podstawie kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość, tzw. powierzchni normatywnej mieszkania uzależnionej od liczby osób zamieszkujących lokal oraz współczynnika dopłaty ustalonego na stałym poziomie 1,8%.

Miasta wojewódzkie

Spośród mieszkańców miast wojewódzkich oraz będących siedzibą marszałków województw największe dofinansowanie czynszu dostaną mieszkańcy stolicy – 9,19 PLN/m2, Poznania – 8,14 PLN/m2 oraz Wrocławia i Gdańsk, odpowiednio 7,47 PLN/m2 i 7,45 PLN/m2. Na najmniejszą pomoc państwa mogą natomiast liczyć mieszkańcy Opola, Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zielonej Góry, gdzie dopłaty będą wynosiły odpowiednio 5,84 PLN/m2, 5,91 PLN/m2 oraz 6,03 PLN/m2 w miastach województwa lubuskiego. Tym samym rodzina 2+2 mieszkająca w Warszawie otrzyma co miesiąc pomoc w wysokości prawie 600 PLN, a mieszkająca w Opolu niespełna 380 PLN.

Gminy sąsiadujące z miastami wojewódzkimi

W przypadku gmin okalających miasta wojewódzkie na największą państwową dotację mogą liczyć mieszkańcy gmin sąsiadujących z Gdańskiem, Warszawą oraz Wrocławiem - odpowiednio 6,94 PLN/m2, 6,74 PLN/m2 oraz 6,52 PLN/m2. Najmniejsze dofinansowanie przypada mieszkańcom gmin okalających Opole (5,05 PLN/m2), Łódź (5,48 PLN/m2) oraz Rzeszów (5,78 PLN/m2).

Pozostałe gminy w województwach

Spośród pozostałych obszarów poszczególnych województw najwyższą pomoc uzyskają mieszkańcy województwa pomorskiego – 6,43 PLN/m2, małopolskiego – 6,06 PLN/m2 oraz mieszkańcy województwa lubuskiego – 5,65 PLN/m2. Na najmniejszą kwotę dofinansowania mogą natomiast liczyć mieszkańcy województwa opolskiego, wielkopolskiego oraz podkarpackiego – odpowiednio 4,25 PLN/m2, 4,91 PLN/m2 oraz 4,94 PLN/m2.


TABELA: MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOPŁAT DO CZYNSZU W POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH W I KW. 2019 ROKUzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl