PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > INTERPELACJA POSELSKA W SPRAWIE BAZY DANYCH O RYNKU NIERUCHOMOŚCI


2016-05-18 15:15:00
Interpelacja poselska w sprawie bazy danych o rynku nieruchomości

Poseł na Sejm RP, Bartosz Józwiak z Klubu Poselskiego Kukiz’15 złożył „interpelację nr 2416 w sprawie bazy danych na rynku nieruchomości”. Interpelacja adresowana była do Ministra Finansów i odnosiła się do baz danych o nieruchomościach spełniających kryteria Rekomendacji J, zasad wyłaniania przez banki firm świadczących usługi z zakresu udostępniania baz danych o rynku nieruchomości i zasad korzystania przez banki z tych baz, działalności Centrum AMRON w obszarze bazy danych oraz obsługi wycen nieruchomości, sposobu pozyskiwania danych do bazy AMRON, ale również o… załogę Centrum AMRON oraz rotacje naszych pracowników w kontekście rotacji w sektorze bankowym.

Najistotniejsze kwestie omówione w odpowiedzi Ministra Finansów autorstwa podsekretarza stanu Piotra Nowaka, opracowanej m.in. na podstawie informacji otrzymanych od Komisji Nadzoru Finansowego, to:

- szczegółowe omówienie definicji wiarygodnej bazy danych, szczegółowo określonej w Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach z dnia 11 września 2012 r.

- informacja, ze jedyną międzybankową bazą danych w rozumieniu Rekomendacji J, współtworzoną przez wszystkie banki objęte tą Rekomendacją, jest System AMRON prowadzony przez Związek Banków Polskich

- stwierdzenie, że każdy bank jako niezależny podmiot gospodarczy indywidualnie kształtuje swoje relacje biznesowe z kontrahentami i stosuje własne procedury wewnętrzne wyboru dostawców poszczególnych usług, w tym – dostawców baz danych czy podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi wycen, stosując przy tym własne kryteria wyboru usługodawców, zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej

- podkreślenie, że w związku z tym, że zarówno Związek Banków Polskich, jak i Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. – podobnie jak wszystkie inne spółki poza podmiotami nadzorowanymi, są niezależnymi podmiotami gospodarczymi i nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, KNF nie kontroluje spraw dotyczących prowadzenia działalności przez te podmioty, zawieranych umów, posiadanych bądź nieposiadanych polis ubezpieczeniowych oraz warunków tych polis, a zwłaszcza działań tych podmiotów w obszarze polityki kadrowej.

Tekst interpelacji oraz odpowiedź Ministerstwa Finansów dostępne są na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl