PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > DZIAŁ WYCEN NIERUCHOMOŚCI - NOWE ZASADY WSPÓŁPRACY CENTRUM AMRON Z RZECZOZNAWCAMI MAJATKOWYMI


2014-05-26 12:55:00
Dział Wycen Nieruchomości - nowe zasady współpracy Centrum AMRON z rzeczoznawcami majatkowymi

Dział Wycen Nieruchomości to nowy projekt Centrum AMRON, wdrażany od października 2013 roku. Opiera się on na nowym modelu współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz nowej ofercie adresowanej do banków, dotyczącej szacowania wartości nieruchomości będących lub mających być zabezpieczeniem udzielanych kredytów.

Współpraca pomiędzy Centrum AMRON a rzeczoznawcami możliwa jest w oparciu o dwa warianty:

- wariant I reguluje zasady uczestnictwa w Systemie AMRON oraz współpracy w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia kredytów udzielanych przez banki;

- wariant II natomiast dodatkowo rozszerzony jest o zobowiązanie Uczestnika do odpłatnego pozyskiwania danych o transakcjach sprzedaży nieruchomości, które odbyły się nie później niż 12 miesięcy przed datą wprowadzenia do Systemu AMRON.

Pierwsza umowa została zawarta już 30 października 2013r., a do dnia dzisiejszego Centrum AMRON skupiło wokół siebie ponad 100 rzeczoznawców majątkowych z całej Polski.

Aktualnie sieć rzeczoznawców współpracujących z Centrum AMRON obejmuje prawie całą Polskę. Jedynym województwem, w którym do tej pory nie udało nam się podpisać umowy z żadnym rzeczoznawcą, jest województwo podlaskie, co – mamy nadzieję – wkrótce się zmieni. Mapa poniżej przedstawia obszary, na których działają rzeczoznawcy majątkowi współpracujący z Centrum AMRON w ramach Działu Wycen Nieruchomości zarówno w I, jak i II wariancie.

Drugi wariant współpracy, który daje możliwość odpłatnego zasilania bazy danych AMRON, spotkał się z dużym zainteresowaniem rzeczoznawców - ponad 60 % podpisanych do tej pory umów to właśnie umowy regulujące zasady współpracy w ramach II wariantu. Od momentu wdrożenia nowego projektu do końca kwietnia br. rzeczoznawcy majątkowi wprowadzili do bazy danych AMRON łącznie ponad 8 tys. unikalnych, najnowszych (nie starszych niż 12 miesięcy) i bardzo szczegółowo opisanych rekordów dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości – opis transakcji i nieruchomości zgodny jest z zakresem informacji określonym w załączniku do Rekomendacji J. Zważywszy, że były to pierwsze miesiące współpracy, bardzo pozytywnie oceniamy ten wynik i liczymy na to, że liczba ta z kwartału na kwartał będzie rosła, dzięki czemu zwiększy się dostęp użytkowników Systemu AMRON do danych najnowszych, dotychczas najsłabiej reprezentowanych w bazie.Na potrzeby II wariantu współpracy, Polska została podzielona na ponad 400 obszarów – w obrębie każdego z tych obszarów działa jeden rzeczoznawca, który umownie zobowiązany jest do systematycznego wprowadzania do bazy AMRON danych o transakcjach sprzedaży zarejestrowanych na tym obszarze.

Rozpoczęliśmy już również współpracę z bankami w zakresie szacowania wartości nieruchomości będących lub mających być zabezpieczeniem udzielanych kredytów. Pierwsze umowy z bankami zostały już podpisane, a zlecenia wykonania operatów szacunkowych przekazane rzeczoznawcom do realizacji.Aktualnie Centrum AMRON jest w trakcie wykonywania operatów szacunkowych dla dwóch dużych banków, zlecenia wykonywane są etapowo i obejmują łącznie około2,5 tys. operatów. Dodatkowo Dział Wycen Nieruchomości współpracuje również z bankami w zakresie wykonywania wycen związanych z bieżącą akcją kredytową. Prowadzone są również rozmowy z kolejnymi bankami, które wyraziły chęć współpracy w zakresie wykonywania przez Centrum AMRON wycen nieruchomości. Czekamy na finalizowanie kolejnych umów zarówno z bankami, jak i z nowymi rzeczoznawcami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, która dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz zapraszamy do współpracy wszystkich rzeczoznawców majątkowych oraz zainteresowane banki.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl