PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > DWA MILIONY DANYCH W AMRON


2014-07-03 15:04:00
Dwa miliony danych w AMRON

Dokładnie od dziesięciu lat Związek Banków Polskich patronuje budowie nowej jakości na rynku informacji o nieruchomościach – we wrześniu 2004 roku udostępniony został początkowo wyłącznie bankom, a później również pozabankowym uczestnikom rynku nieruchomości System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON), czyli międzybankowa baza danych, zbudowana i konsekwentnie rozwijana przez sektor bankowy. Na strukturze opisu nieruchomości w AMRON oparte zostały wymagania nadzoru finansowego zdefiniowane w Załączniku do Rekomendacji J, a 90% zasobów bazy danych AMRON to informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł, rekomendowanych przez KNF w Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach(Rekomendacja 1.2.2.), tzn. z umów sprzedaży, operatów szacunkowych oraz z bankowych ocen wartości zabezpieczeń hipotecznych.

27 czerwca br. zasoby bazy danych AMRON przekroczyły poziom 2 milionów rekordów. Oznacza to, że AMRON jest jedynym w skali kraju ogólnopolskim źródłem wiedzy o rynku nieruchomości z tak zasobną i rozbudowaną bazą danych, dostępnym dla wszystkich profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości – obok instytucji finansowych, System AMRON współtworzą rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, kancelarie prawne i firmy windykacyjne. Współpracujemy z deweloperami, firmami doradczymi oraz organami administracji państwowej. Z Systemu AMRON korzysta kilka uczelni ekonomicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych, Prokuratura Generalna, a także – od początku kwietnia br. – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Decyzja UKNF o korzystaniu z zasobów AMRON w celach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym jest jednoznacznym wyrazem zaufania nadzoru do bazy danych tworzonej od dziesięciu lat przez polski sektor bankowy i wykorzystywanej przez ten sektor do zarządzania ryzykiem kredytowym. Z tej perspektywy w pełni uzasadnione jest dosłowne traktowanie anagramu nazwy Systemu AMRON – NORMA. Dla uczestników rynku obrotu nieruchomościami korzystanie z AMRON stało się normą.

Pierwszy milion danych w bazie świętowaliśmy w czerwcu 2011 roku, po siedmiu latach aktywności. Na drugi „milionowy” krok pracowaliśmy przez kolejne trzy lata. Tak znaczne przyspieszenie tempa wzrostu zasobów bazy AMRON, pomimo wzrastających wymogów dotyczących zakresu cech opisujących nieruchomości i jakości tych informacji, jest jednoznacznym dowodem na wzrost znaczenia Systemu AMRON w sektorze bankowym, jak również – umocnienia jego pozycji jako referencyjnego źródła informacji o nieruchomościach w Polsce. Sektor bankowy powszechnie postrzegany jest jako „prymus” w zakresie standardów gromadzenia i wymiany informacji gospodarczych. Odnosi się to również to obszaru informacji o nieruchomościach. Za przykład niech posłużą systematyczne zapytania kierowane do ZBP przez Policję czy organy administracji publicznej, jak również raport o rynku nieruchomości przygotowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W minionych dziesięciu latach System był na bieżąco poddawany modyfikacjom, a w latach 2009-2010 został gruntownie przebudowany, zmieniła się struktura bazy danych, przebudowane i udoskonalone zostały modele analityczne zaimplementowane w Systemie, rozbudowana została również paleta usług świadczonych przez Centrum AMRON – prócz standardowego i podstawowego obszaru obsługi i rozwoju bazy danych, od pięciu lat rozwijamy działalność analityczno-badawczą, publikując cykliczne raporty o rynku nieruchomości, jak również specjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie, dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego. Od początku roku 2014 rozwijany jest kolejny obszar naszej działalności – obsługa i weryfikacja wycen nieruchomości zlecanych przez banki na potrzeby kredytowania hipotecznego.

Obecna pozycja Centrum AMRON, uznanie dla jakości świadczonych przez nas usług, zasób danych o nieruchomościach zgromadzonych w bazie AMRON oraz obecny kształt Systemu to również zasługa ponad sześciu tysięcy Użytkowników korzystających z niego w codziennej pracy. Im wszystkim chcielibyśmy podziękować za bezcenne inspiracje i wsparcie oraz zaprosić Państwa do współpracy na rzecz wiarygodnej i powszechnie dostępnej informacji o nieruchomościach w Polsce oraz do wspólnego odliczania do kolejnego miliona.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl