PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > DOBRY ROK DLA NIEZDECYDOWANYCH


2013-03-07 13:21:00
Dobry rok dla niezdecydowanych

Rok 2013 zapowiadany jest jako ciężki rok dla rynku nieruchomości. 7 marca 2013roku przedstawiciele Polskiej Izby Nieruchomości, Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Centrum AMRON rozmawiali w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej o tym, kto jednak może obecną sytuację obrócić na swoją korzyść.

Analiza największych aglomeracji pokazała, że po uwzględnieniu inflacji obecnie średnie ceny nieruchomości znajdują się w większości miast na poziomie z roku 2006 - np. w Warszawie biorąc pod uwagę zmianę wartości pieniądza w czasie, średnie ceny transakcyjne odpowiadają tym, które były notowane w III kwartale 2006 roku. Najmniejsze zmiany zaszły w Poznaniu, gdzie ceny są podobne do tych z II kwartału 2007 roku. Poznań jednak jako jedyne miasto długo „bronił się” przed wzrostem cen w okresie boomu, stąd wynikają różnice.


Średnie ceny transakcyjne lokali mieszkalnych po uwzględnieniu inflacji 2004 – 2012

Źródło: AMRON

*jako okres bazowy do obliczenia zmiany średnich cen transakcyjnych po uwzględnieniu inflacji przyjęto I kw. 2004 roku

2013 rok jest dobrym rokiem dla niezdecydowanych i inwestorów. Interesująca sytuacja rynkowa dotyczy osób, które mogą w bieżącym roku zakupić mieszkanie – ponieważ np. posiadają zdolność kredytową, bądź wkład własny, jednak mają wątpliwości czy nie zaczekać na dalsze spadki cen lub nowy program „Mieszkanie dla Młodych”. Wysoka podaż na rynku lokali mieszkalnych sprawia, że kupujący mogą wynegocjować jeszcze dużo niższe ceny niż ofertowe, mogą również wybrać najlepszą dogodną dla siebie lokalizację.Drugim argumentem może być spadający - dzięki cięciu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej - koszt kredytu. Spadek WIBOR spowodował wprawdzie wzrost marż kredytowych, jednak raty nowo udzielanych kredytów i tak są niższe niż w ubiegłym roku. Nie wiadomo również, czy warto jest czekać na wejście w życie programu „Mieszkanie dla Młodych”. Co prawda jednorazowa dopłata ma przyjmować rolę wkładu własnego, jednak trzeba pamiętać, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do lokalu mieszkalnego, jeżeli cena zakupu lokalu mieszkalnego nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na terenie której znajduje się mieszkanie. Oznacza, to, że w przypadku „Mieszkania dla Młodych” kupujący również będą musieli nabywać lokale, których cena będzie odpowiadała limitom. Kolejną zapowiadaną na rok 2014 zmianą jest wejście w życie nowelizowanej obecnie Rekomendacji S – projektowane zmiany oznaczają, że rok 2013 jest ostatnim, kiedy banki mogą udzielać kredytów o poziomie wskaźnika LtV równym 100%.

Wszystkie te czynniki pozwalają stwierdzić, że dla niektórych kupujących 2013 rok jest dobrym rokiem na kupno mieszkania. Niemniej, nie można zapomnieć, że ważnym, o ile nie najważniejszym, czynnikiem hamującym jest trudna sytuacja na rynku pracy i niepewności związane z tym aspektem. Z jednej strony potencjalni nabywcy boją się zadłużać, a z drugiej strony banki powściągliwie kredytują osoby, które mogą stracić pracę.

Podsumowując, średnie ceny na rynku nieruchomości znacznie spadły od okresu gwałtownych wzrostów, a kolejne spadki wciąż są możliwe, choć nie będą one już tak spektakularne. Informacje na rynku pracy nie napawają optymizmem, jednak dla osób, które obecnie mogą nabyć mieszkanie, mają zdolność kredytową bądź wkład własny i mimo tego wahają się co do decyzji zakupu - może to być dobry moment na dokonanie opłacalnej w długim okresie transakcji.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl