PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > DEWELOPERZY BUDUJĄ MNIEJ


2012-09-27 11:09:00
Deweloperzy budują mniej

W sektorze deweloperów lipiec i sierpień bieżącego roku przyniósł kolejny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W ciągu dwóch miesięcy (od lipca do sierpnia) według Głównego Urzędu Statystycznego przybyło 9 916 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co oznacza o 38% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku, kiedy przyrost mieszkań przeznaczonych do użytkowania wyniósł 7 189. Zgodnie z naszą prognozą liczba budów rozpoczętych oraz wydanych pozwoleń na budowę wyraźnie spadła.W przypadku wydanych pozwoleń sumując wyniki z lipca i sierpnia ich spadek wynosił 30 % (porównując do sumy wydanych pozwoleń w lipcu i sierpniu2011 roku). W 2011 roku wydano 14 656 pozwoleń, natomiast w bieżącym roku było to 10 224 pozwoleń.Podobna sytuacja dotyczy budów rozpoczętych. Lipiec i sierpień przyniósł 29% spadek budów rozpoczętych (porównując do roku ubiegłego). Można już zauważyć, że na pogarszające się wyniki budownictwa w sektorze deweloperskim wpływ miało wejście w życie Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jednocześnie nie pomijając spowolnienia gospodarczego.

Natomiast wyhamowanie liczby wydawanych pozwoleń i liczby rozpoczynanych nowych inwestycji jest z pewnością pochodną zredukowanego realnego popytu, spowodowanego obniżeniem dostępności kredytów hipotecznych w bankach. Taki rozwój na rynku inwestycji mieszkaniowych sprzyjać będzie prognozowanemu przez Centrum AMRON dalszemu spadkowi cen transakcyjnych nieruchomości.


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl