PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > BGK ZAPEWNI WSPARCIE SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO, BUDOWNICTWA SOCJALNEGO I KOMUNALNEGO


2018-03-07 16:07:00
BGK zapewni wsparcie społecznego budownictwa czynszowego, budownictwa socjalnego i komunalnego

Do 31 marca br. można składać wnioski w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) oraz w programie wsparcia budownictwa socjalnego
i komunalnego, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do rozdysponowania jest ponad miliard złotych, z czego ponad 90% tej kwoty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego.

SBC adresowany jest do TBS-ów, spółek gminnych oraz spółdzielni mieszkaniowych, korzystających z tej formy wsparcia po raz pierwszy. Finansowanie udzielane jest na preferencyjnych warunkach, nie uwzględnia bowiem marży BGK, a oprocentowanie kredytu stanowi jedynie stawka WIBOR. Kredytem można sfinansować budowę nowych budynków, a także remonty i adaptacje istniejących budynków, również w ramach projektów rewitalizacyjnych. Celem programu Społecznego Budownictwa Czynszowego jest pomoc osobom o umiarkowanych dochodach, których nie stać na kupno lub wynajęcie mieszkania na rynku i jednocześnie osiągających zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w mieszkaniach komunalnych .

Adresatami programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego są z kolei gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego. Przewidziane są dla nich bezzwrotne środki o łącznej puli 105 mln zł. Dopłaty mogą być przeznaczone na budowę lub remont mieszkań, tworzenie mieszkań chronionych, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Program przewiduje bezzwrotne dotacje sięgające, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, do 55% wartości inwestycji. Pozwala to na zmniejszenie wydatków z budżetu po stronie samorządów i efektywniejszą realizację obowiązków gminy związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych dla najuboższych
i najbardziej potrzebujących
– wyjaśnia Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl