PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > AMRON – WIARYGODNA MIĘDZYBANKOWA BAZA DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH


2020-11-05 09:49:00
AMRON – wiarygodna międzybankowa baza danych o nieruchomościach

Od 01 października 2013 roku obowiązuje nowa Rekomendacja J dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach, uchwalona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Paradoksem polskiego rynku nieruchomości jest fakt, że największym orędownikiem uporządkowania informacji o wartościach nieruchomości jest nadzór finansowy, a realizatorem tej misji i właścicielem największej w kraju bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości jest Związek Banków Polskich.

W piśmie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pana Wojciecha Kwaśniaka do Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza z dnia 27 września 2013 roku czytamy: „…z satysfakcją przyjąłem informacje o działaniach podjętych przez Związek Banków Polskich, mających na celu przygotowanie polskiego sektora bankowego do sprostania wymogom wprowadzonym przez nową Rekomendację J dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach. Współpraca Związku Banków Polskich – właściciela jedynej w naszym kraju międzybankowej bazy danych o nieruchomościach, Systemu AMRON – jest kluczowa dla efektywnego wprowadzenia w życie postanowień Rekomendacji J.” Baza danych Systemu AMRON współtworzona jest od ponad 16 lat przez 30 banków komercyjnych oraz ponad 340 banków spółdzielczych. Z łącznej liczby ponad 3,5 mln rekordów zgromadzonych w bazie Systemu AMRON aż 62,43% stanowią dane wprowadzone przez uczestniczące w AMRON banki.

W dniu 8 października 2020 roku odbyło się już szóste, doroczne spotkanie warsztatowe międzybankowej Grupy Roboczej ds. oceny wiarygodności bazy danych Systemu AMRON, z udziałem 20 przedstawicieli 16 banków, która po weryfikacji zasad zarządzania jakością danych, badaniu obiektywnych cech bazy danych oraz analizie zasobów bazy, zgodnie z listą wymagań zdefiniowaną w Rekomendacji 7, stwierdziła że baza danych Systemu AMRON spełnia wymogi wiarygodności określone w Rekomendacji J. Protokół z uzasadnieniem i pełną dokumentacją został przekazany do KNF.

Na tegorocznym XXIV posiedzeniu Komitetu Uczestników Systemu AMRON, które odbyło się (on-line)
w dniu 18 czerwca br. uczestniczący w nim Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dr Kamil Liberadzki, podkreślał obowiązek banków „aktywnego włączenia się w system zewnętrznej (międzybankowej) wymiany informacji w zakresie rynku nieruchomości, tworząc w tym celu wspólną dla wszystkich banków zewnętrzną (międzybankową) bazę danych, zasilaną również z wiarygodnych źródeł pozabankowych. Baza ta powinna być systematycznie zasilana przez wszystkie banki objęte Rekomendacją J.

Tymczasem sektor bankowy, który udzielił tylko w pierwszych 9 miesiącach tego roku ponad 160 tys. kredytów hipotecznych wprowadził do bazy danych AMRON łącznie ponad 88 tys. Rekordów, w tym jednak tylko 22.126 danych transakcyjnych! Przy okazji gratulacje dla Santander Bank Polska SA – lidera zasilania AMRON w tym roku!

Związek Banków Polskich dbając zarówno o jakość jak i reprezentatywność danych gromadzonych w bazie, realizuje – jak co roku – akcję pozyskiwania danych z rynku. W ciągu ostatnich kilku lat udało się ten sposób zasilić bazę AMRON liczbą ponad 332 tys. najwyższej jakości danych o cenach transakcyjnych nieruchomości, niezależnie od danych wprowadzanych do AMRON przez uczestniczące w nim banki. Dzięki współpracy z gronem ponad 230 rzeczoznawców majątkowych Centrum AMRON oferuje wyceny wartości nieruchomości dla banków oraz ich klientów, jak również aktualizację wartości hipotecznych zabezpieczeń wierzytelności hipotecznych metodami statystycznymi.

W okresie zagrożenia pandemicznego, a zwłaszcza tuż po, bardziej niż dotychczas potrzebować będziemy wiarygodnych informacji o rynku nieruchomości – zarówno dla monitorowania zachodzących zjawisk i prognozowania ich możliwych scenariuszy, jak również dla odpowiedzialnego, nieuchronnie zbliżającego się wymogu przeszacowania, aktualizacji jakości portfela hipotecznego, w tym również aktualizacji wartości zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach.

dr Jacek Furga
Prezes Centrum AMRON

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl