PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > 1 STYCZNIA BR. WESZŁY W ŻYCIE ZMIANY W PROJEKTOWANIU BUDYNKÓW


2018-01-05 17:01:00
1 stycznia br. weszły w życie zmiany w projektowaniu budynków

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przepisy wprowadzają m.in. minimalną powierzchnię użytkową, jaką musi mieć nowo projektowane mieszkanie, ustalając ją na poziomie 25 m kw.
Zmieniono przepisy uniemożliwiające zaprojektowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem w mieszkaniu jednopokojowym, wprowadzające konieczność zapewnienia miejsca na pralkę automatyczną w łazience oraz określające wyposażenie kuchni.

Zezwolono ponadto na przyleganie budynku zlokalizowanego na granicy działki do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wcześniej przepisy zezwalały na taką budowę jedynie dla domów jednorodzinnych, po zmianie obowiązywały będą dla każdego rodzaju zabudowy. Regulacje umożliwią tym samym intensyfikację zabudowy.

Ustalono także nowe odległości od granicy lasu, m. in. dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wcześniejsze przepisy wymagały zachowania min.
12 metrów od granicy z lasem, podczas gdy od 1 stycznia br. odległość ta została zmniejszona do 4 m w przypadku, gdy granica lasu będzie usytuowana na
sąsiedniej działce, zaś gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja, można będzie ją przeprowadzić bezpośrednio
przy granicy lasu.

Rozporządzenie wprowadziło także minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe oraz wskazało ich minimalne wymiary.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl