PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW MDM


2017-02-02 16:01:00
Wstrzymanie przyjmowania wniosków MdM

Dnia 1 lutego 2017 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2017. Łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, z terminem wypłaty środków przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95 % kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2017.

Na wsparcie w 2017 roku w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” zarezerwowano 746 mln zł. Połowa funduszy została rozdysponowana już w roku ubiegłym, natomiast druga część środków została odblokowana z dniem 1 stycznia br. Od 1 lutego br. starania o pozyskanie dofinansowania hipoteki nie będą uwzględniane. Osoby, które nie złożyły jeszcze odpowiednich dokumentów a chcą uzyskać wsparcie w ramach programu, będą miały ponowną szansę na skorzystanie z dofinansowania już od 1 stycznia 2018 r.

Źródło: bgk.pl
zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative