PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50

opbrazek

bg
 • dr Jacek Furga
  Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat zaangażowany w rozwój sektora finansowania nieruchomości – najpierw jako dyrektor generalny polskiego oddziału największej niemieckiej kasy budowlanej Bausparkasse Schwäbisch Hall AG i równocześnie ekspert sejmowy w dziedzinie systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego, później aktywny w sektorze bankowości hipotecznej (HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., Bud-Bank S.A., Śląski Bank Hipoteczny S.A.). Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich, były członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Medialna twarz i propagator Systemu AMRON.
  Ostatnia Instancja.

  e-mail: jacek.furga@amron.pl
  tel. 22/ 463 47 55
  
kom. +48 723 723 770

 • Agnieszka Gołębiowska
  Dyrektor Centrum AMRON, Koordynator Systemu SARFiN

  Z wykształcenia politolog – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła również podyplomowe studia „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW oraz podyplomowe studia „PR w praktyce” na Akademii Leona Koźmińskiego. Z praktyki – bankowiec z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kredytów hipotecznych. Odpowiedzialna za bieżące zarządzanie Centrum AMRON oraz koordynację realizowanych projektów, w szczególności w obszarze relacji z uczestnikami i odbiorcami usług Centrum, obsługi użytkowników Systemu AMRON, pozyskiwania nowych partnerów i adresatów oferty AMRON oraz kształtowania wizerunku Centrum AMRON.
  Od lutego 2016r. Koordynator Systemu SARFiN.

  e-mail: agnieszka.golebiowska@amron.pl
  tel. 22/ 463 47 57 

  kom. +48 723 723 786

 • Justyna Badura
  Specjalista ds. Relacji z Klientami

  Absolwentka Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z doświadczeniem w sprzedaży i marketingu.

  W Centrum AMRON zaangażowana w obszarze relacji z uczestnikami i odbiorcami usług Centrum, pozyskiwania nowych partnerów i adresatów oferty AMRON, odpowiedzialna za współpracę z uczelniami wyższymi oraz koordynowanie uczestnictwa Centrum AMRON w Programie NZB, a także za kształtowanie wizerunku Centrum AMRON.

  e-mail: justyna.badura@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 66 

 • Piotr Świercz
  Koordynator ds. Rozwiązań Informatycznych

  Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Kontynuował studia na tym kierunku
  na Uniwersytecie Łódzkim.
 Od wielu lat związany z pracą w bankowości.

  W Centrum AMRON odpowiedzialny za wsparcie rozwiązań i zagadnień technicznych i informatycznych Systemu AMRON, dotyczących m.in. aplikacji
  w technologii .NET oraz MSSQL.

  e-mail: piotr.swiercz@amron.pl

 • Irena Kruczek-Sidło
  Koordynator Systemu AMRON

  Absolwentka finansów i bankowości z doświadczeniem na stanowisku doradcy ds. kredytów hipotecznych w firmie pośrednictwa finansowego.

  Szef Zespołu ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu. Odpowiedzialna za kontakty z wykonawcą Systemu, koordynację prac projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania Systemu AMRON, a także za realizację wewnętrznych polityk i procedur związanych z zarządzaniem Użytkownikami oraz zarządzaniem jakością danych w Systemie AMRON. Główny szkoleniowiec Centrum AMRON – o Systemie wie wszystko. Niezastąpione wsparcie merytoryczne i techniczne dla Użytkowników Systemu AMRON w ich codziennej pracy.


  e-mail: irena.kruczek.sidlo@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 52  


 • Monika Kubisz
  Koordynator Systemu AMRON

  Absolwentka Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pierwsza na linii frontu – najlepszy kontakt
  i niezastąpione wsparcie merytoryczne dla każdego Użytkownika Systemu.

  Odpowiedzialna za kontakty z wykonawcą Systemu, koordynację prac projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania Systemu AMRON, a także za realizację wewnętrznych polityk i procedur związanych z zarządzaniem Użytkownikami oraz zarządzaniem jakością danych w Systemie AMRON. Dodatkowo, Monika prowadzi szkolenia z funkcjonalności Systemu AMRON oraz koordynuje wszelkie sprawy związane z Certyfikatami Specjalistów ds. Systemu AMRON.

  e-mail: monika.kubisz@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 52
  kom.: +48 885 885 912

 • Mateusz Gliwiński
  Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON

  Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna o specjalności Urbanistyka w planowaniu przestrzennym na Politechnice Warszawskiej, pasjonat architektury i geografii społeczno-ekonomicznej.

  W Centrum AMRON odpowiedzialny za obsługę Użytkowników, sprawdzanie poprawności merytorycznej wprowadzanych transakcji, testowanie nowych funkcjonalności oraz wsparcie w pracach projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania Systemu AMRON.

  e-mail: mateusz.gliwinski@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 69

 • Judyta Konopka
  Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON

  Absolwentka kierunków Geodezja i Kartografia oraz Kataster i Gospodarka Nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, specjalista w obszarze polityki mieszkaniowej i rynku nieruchomości.

  W Centrum AMRON odpowiedzialna za obsługę Użytkowników, sprawdzanie poprawności merytorycznej wprowadzanych transakcji, testowanie nowych funkcjonalności oraz wsparcie w pracach projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania Systemu AMRON.

  e-mail: judyta.konopka@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 54

 • Mateusz Woć
  Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON, Administrator Danych Systemu SARFiN

  Absolwent Finansów i Rachunkowości oraz kierunku „Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z doświadczeniem w obsłudze klienta w firmie pośrednictwa finansowego.

  W Centrum AMRON odpowiedzialny za obsługę Użytkowników, sprawdzanie poprawności merytorycznej wprowadzanych transakcji, testowanie nowych funkcjonalności oraz wsparcie w pracach projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania Systemu AMRON. Członek zespołu dedykowanego do obsługi Systemu SARFiN.

  e-mail: mateusz.woc@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 53

 • Marta Polkowska
  Administrator Danych Systemu SARFiN

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of East London. Od 2009 roku zaangażowana w prace Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych oraz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, gdzie zajmowała się obsługą Systemu Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości (SARFiN) i czynnie uczestniczyła w pracach rozwojowych Systemu. Była zaangażowana w prace związane z monitorowaniem rynku finansowania nieruchomości oraz brała czynny udział w przygotowywaniu rozwiązań legislacyjnych w tym obszarze.

  W Centrum AMRON odpowiedzialna za obsługę i wsparcie Użytkowników Systemu SARFiN w ich codziennej pracy, testowanie nowych funkcjonalności oraz wsparcie w pracach projektowych dotyczących rozwoju, modyfikacji i usprawniania Systemu SARFiN.

  e-mail: marta.polkowska@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 68
  kom. +48 723 723 771

 • Jerzy Ptaszyński
  Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami, ukończył również podyplomowe studia wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz kursy CCIM. Od dwóch dekad aktywny na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w dziedzinie zarządzania i realizacji projektów deweloperskich, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Analityk rynku nieruchomości, ekspert w dziedzinie analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

  W Centrum AMRON odpowiedzialny za rozwój działalności analitycznej oraz projektowanie nowych usług świadczonych przez Centrum AMRON.

  e-mail: jerzy.ptaszynski@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 63
  kom: +48 502 623 523

 • Agnieszka Pilcicka
  Analityk Rynku Nieruchomości

  Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, po ukończonych praktykach zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, z doświadczeniem w dziedzinie wyceny nieruchomości.

  W Centrum AMRON zaangażowana w prace analityczne dotyczące rynku nieruchomości i rynku finansowania hipotecznego. Współautorka raportów Centrum AMRON opracowywanych na indywidualne zlecenia, a także publikacji o problematyce mieszkaniowej. Odpowiedzialna za rozwój i merytoryczną zawartość Raportu AMRON-SARFiN.

  e-mail: agnieszka.pilcicka@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 56 

 • Patrycja Lewandowska
  Analityk Rynku Nieruchomości

  Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, studentka studiów magisterskich na kierunku Analiza Danych
  - Big Data w Szkole Głównej Handlowej, z doświadczeniem w dziedzinie
  analizy danych.

  W Centrum AMRON zaangażowana w prace analityczne dotyczące rynku nieruchomości, odpowiedzialna za rozwój modeli ekonometrycznych i opracowywanie na ich podstawie raportów prognostycznych dotyczących ryzyka zmian wartości nieruchomości.

  e-mail: patrycja.lewandowska@amron.pl
  tel.: +48 22 463 84 27

 • Joanna Komorowska
  Analityk Rynku Nieruchomości, Koordynator Projektów Zewnętrznych

  Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości realizowanych na Politechnice Krakowskiej wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Praktyk w dziedzinie wyceny nieruchomości z doświadczeniem w analizie rynku, w tym - rynku inwestycji deweloperskich.

  W Centrum AMRON odpowiedzialna za projekty współpracy z sektorem deweloperskim, agendami rządowymi oraz podmiotami administrującymi centralnymi i samorządowymi bazami danych, ewidencjami i rejestrami.

  e-mail: joanna.komorowska@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 64

 • Klaudia Jastrzębska
  Młodszy Analityk Rynku Nieruchomości

  Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii na politechnice Warszawskiej, specjalista w obszarze systemów informacji przestrzennej oraz baz danych przestrzennych, z doświadczeniem w budowaniu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

  W Centrum AMRON zaangażowana w prace analityczne dotyczące rynku nieruchomości, pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów i baz danych oraz modelowanie przestrzenne.  

  e-mail: klaudia.jastrzebska@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 65 

 • Ilona Kostrzewska
  Analityk Rynku Nieruchomości

  Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Nieruchomościami”, licencjonowany zarządca nieruchomości. Specjalista w dziedzinie analizy statystycznej.

  W Centrum AMRON odpowiedzialna za pozyskiwanie danych o rynku nieruchomości z zewnętrznych źródeł. Współautorka raportów analitycznych Centrum AMRON oraz publikacji o problematyce mieszkaniowej. Współodpowiedzialna za rozwój modeli ekonometrycznych i opracowywanych na ich podstawie raportów prognostycznych dotyczących ryzyka zmian wartości nieruchomości.

  e-mail: ilona.kostrzewska@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 65

 • Jarosław Chmiel
  Dyrektor Działu Wycen Nieruchomości

  Absolwent Politechniki Warszawskiej. Menedżer w obszarze kredytów hipotecznych z wieloletnim stażem pracy w banku, specjalizujący się m.in. w dziedzinie wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytów hipotecznych, tworzenia i wdrażania procedur kredytowych  z dziedziny zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy procesów windykacyjnych, a także współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wycen nieruchomości.

  W Centrum AMRON odpowiedzialny za rozwój obszaru obsługi wycen nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych i certyfikowania tych wycen.


  e-mail: jaroslaw.chmiel@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 60
  kom.: +48 691 353 523

 • Aneta Sepczuk
  Koordynator Działu Wycen Nieruchomości

  Absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Trento, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.

  W Centrum AMRON odpowiedzialna za koordynację i rozwój obszaru współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi, w szczególności kompetentna w sprawach związanych z umowami, zasadami współpracy i rozliczeniami.

  e-mail: aneta.sepczuk@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 59   


 • Mariusz Gnys
  Specjalista ds. Weryfikacji Wycen

  Rzeczoznawca majątkowy (numer uprawnień 6394), absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (specjalizacja: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości), z doświadczeniem w sporządzaniu i weryfikacji operatów szacunkowych, w tym na potrzeby zabezpieczeń wierzytelności hipotecznych.

  W Centrum AMRON odpowiedzialny za wyceny nieruchomości oraz weryfikację operatów szacunkowych sporządzonych przez indywidualnych rzeczoznawców majątkowych na zlecenie banków i innych partnerów w obszarze wycen.  

  e-mail: mariusz.gnys@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 58

 • Monika Grążawska
  Specjalista ds. Obsługi Klientów

  Absolwentka Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, z doświadczeniem w obszarze obsługi klienta (w tym w sektorze bankowym).

  W Centrum AMRON odpowiedzialna za kontakty z bankami i rzeczoznawcami majątkowymi oraz koordynację zleceń w obszarze wycen nieruchomości.

  e-mail: monika.grazawska@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 61
  kom.: +48 723 723 754

 • Przemysław Kochanowski
  Specjalista ds. Weryfikacji Wycen


  Rzeczoznawca majątkowy (numer uprawnień 6625), absolwent Gospodarki Przestrzennej oraz Geodezji i Kartografii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ekspert w obszarze kredytów hipotecznych z wieloletnim stażem pracy w banku, specjalizujący się w analizie cen i wycen nieruchomości, kontroli jakości zabezpieczeń hipotecznych, szacowaniu możliwych odzysków przy kredytach windykowanych oraz kontroli wykonalności procesu budowlanego inwestycji mieszkaniowych.

  W Centrum AMRON odpowiedzialny za weryfikację operatów szacunkowych sporządzonych przez indywidualnych rzeczoznawców majątkowych na zlecenie banków i innych partnerów w obszarze wycen.

  e-mail: przemyslaw.kochanowski@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 62

 • Katarzyna Kozłowska
  Specjalista ds. Obsługi Klientów

  Absolwentka Wydziału Zarządzania w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (specjalność: zarządzanie projektem). Aktywna wolontariuszka.

  W Centrum AMRON odpowiedzialna za kontakty z bankami i rzeczoznawcami majątkowymi oraz obsługę zleceń w obszarze wycen nieruchomości.

  e-mail: katarzyna.kozlowska@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 61
  kom.: +48 723 723 754

 • Dagmara Kubik
  Kierownik Projektu Bankowej Platformy Nieruchomości

  Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także studiów podyplomowych „Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi” w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej „Finanse Międzynarodowe”. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w bankowości detalicznej – głównie w obszarze wsparcia sprzedaży kredytów hipotecznych,  outsourcingu bankowym i retencji kredytów detalicznych.

  W Centrum AMRON jest odpowiedzialna za wdrożenie i organizację projektu Bankowej Platformy Nieruchomości.

  e-mail: dagmara.kubik@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 51

 • Jakub Kaczor
  Koordynator Projektu Bankowej Platformy Nieruchomości

  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Zarządzania, z wieloletnim doświadczeniem w administracji i windykacji kredytów hipotecznych. Praktyk w obszarze negocjowania ugód z klientami, opracowywania planów restrukturyzacji, koordynowania egzekucji komorniczych, przejmowania nieruchomości w drodze ugody lub licytacji komorniczych oraz sprzedaży nieruchomości.

  W Centrum AMRON Jakub odpowiedzialny jest za koordynację procesów związanych z realizacją projektu BPN, w tym za kontakty z klientami-dłużnikami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz bankami-zleceniodawcami.

  e-mail: jakub.kaczor@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 67
  kom.: +48 723 723 796

 • Sylwia Gołaszewska
  Asystentka Zespołu Centrum AMRON

  Studentka administracji w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

  W Centrum AMRON odpowiedzialna m.in. wsparcie w bieżących projektach oraz organizację i koordynowanie spraw związanych ze szkoleniami Centrum AMRON. Osoba kontaktowa w sprawach związanych z wynajmem sali szkoleniowej.

  e-mail: sylwia.golaszewska@amron.pl
  tel.: +48 22 463 47 50

zamknij newsletter


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative