PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

SYSTEM SARFIN > DANE KONTAKTOWE DLA UCZESTNIKÓWDane kontaktowe do osób zaangażowanych w obsługę Systemu SARFiN z ramienia Związku Banków Polskich - dla Uczestników i Użytkowników Systemu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.


sarfin@amron.pl - kontakt we wszelkich sprawach dotyczących współpracy w ramach Systemu SARFiN


KOORDYNATOR Systemu SARFiN

osoba powołana przez ZBP, pełniąca rolę opiekuna Systemu w obszarze działań operacyjnych, odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie SARFiN oraz kształtowanie relacji z uczestnikami i odbiorcami usług świadczonych w ramach Systemu SARFiN

Irena Kruczek-Sidło tel. 22/ 463 45 52 lub +48 723 723 788, e-mail: irena.kruczek-sidlo@amron.pl

Agnieszka Gołębiowska tel. 22/ 463 47 57 lub +48 723 723 786, e-mail: agnieszka.golebiowska@amron.pl


ADMINISTRATOR DANYCH Systemu SARFiN

osoba powołana po stronie ZBP, pełniąca rolę osoby kontaktowej i wsparcia dla Użytkowników i Administratorów technicznych w zakresie przekazywania danych wsadowych i generowania raportów

Marta Polkowska tel. 22/ 463 47 68 lub +48 723 723 771, e-mail: marta.polkowska@amron.pl

Mateusz Woć tel. 22/ 463 47 53, e-mail: mateusz.woc@amron.pl


ADMINISTRATOR TECHNICZNY

osoba pełniąca rolę opiekuna działania SARFiN w obszarze działań techniczno-informatycznych

Piotr Ambroziak - tel. 22/ 340 67 41 lub +48 723 723 759, e-mail: piotr.ambroziak@cpb.pl

zespół Administratorów SWD - tel. 22/ 340 68 65 lub 22/ 340 68 41, e-mail: dba@cpb.pl


OBSŁUGA CERTYFIKATÓW

Ośrodek Certyfikacji CPBiI, Zespół SWD - tel. 22/ 48 68 438 lub 22/ 48 68 407, e-mail: swd@cpb.pl

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative