PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > PIERWSZE ZMIANY W "MDM"


2014-06-30 14:21:00
Pierwsze zmiany w "MdM"

Po niespełna sześciu miesiącach funkcjonowania Programu „Mieszkanie dla Młodych”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiedziało jego nowelizację. Zmiany w Ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Pierwsza z zaproponowanych zmian ma dotyczyć rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci. Obecnie rodziny z dziećmi (niezależnie od ich liczby) mogą uzyskać dopłatę na poziomie 15% wartości nieruchomości, a gospodarstwa domowe, w których w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania pojawi się trzecie lub kolejne dziecko, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 20%. Po nowelizacji rodziny i osoby samotnie wychowujące co najmniej dwójkę dzieci będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 20% wartości mieszkania, natomiast wsparcie dla rodzin i osób posiadających troje bądź więcej dzieci wynosić będzie po nowelizacji 25%.

W znowelizowanej ustawie zostałaby również doprecyzowana definicja nowo wybudowanego mieszkania.

Program „MdM” w nowym kształcie ma również pomóc w uzyskaniu zdolności kredytowej, umożliwiając przystąpienie do kredytu osobom niespokrewnionym z kredytobiorcą. Na dzień dzisiejszy nabywca mieszkania nie mający wystarczającej zdolności kredytowej może „dołączyć” do kredytu jedynie krewnych (zstępnych i wstępnych).

Na zmianach skorzystają również przyszli członkowie spółdzielni mieszkaniowych. Aktualnie uzyskanie dopłaty w ramach Programu możliwe jest jedynie w wypadku, gdy wkłady budowlane nie są wnoszone przez członków spółdzielni (co jest rzadkością), natomiast po nowelizacji nabywcy podpisujący ze spółdzielnią umowę dotyczącą budowy lokalu również będą mogli być beneficjentami Programu.

Zgłoszone przez opozycję uwagi do projektowanej nowelizacji uwzględniają m.in. objecie Programem rynku wtórnego i mieszkań komunalnych ze względu na uboższe młode rodziny, które nie stać na zakup z rynku pierwotnego. Opozycja postuluje również, by z Programu mogli skorzystać młodzi ludzie – mieszkańcy terenów, gdzie nie ma budownictwa deweloperskiego (np. wsi).

Liczby akceptowanych wniosków wciąż nie wskazują na to, że kwota 600 mln zł przeznaczona na dopłaty w 2014 roku zostanie całkowicie wykorzystana. Do końca maja poziom wykorzystania środków wypłacanych w 2014 roku wyniósł zaledwie 22,31%.


Liczba wniosków zaakceptowanych przez banki w podziale na rok wypłaty środków (stan na 30.05.2014 r.)


Źródło: BGK

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative