PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > NAJNOWSZY PROJEKT REKOMENDACJI J


2012-05-23 09:58:00
Najnowszy projekt Rekomendacji J

W dniu 21 maja 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego przekazała do publicznych konsultacji najnowszy projekt Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach. W piśmie skierowanym do Prezesa Związku Banków Polskich, Zastępca Przewodniczącego KNF podkreśla istotne znaczenie monitorowania przez banki zmian cen nieruchomości dla prawidłowego i stabilnego rozwoju całej gospodarki, w tym sektora bankowego, będącego głównym dostawcą środków pozwalających na finansowanie przedsięwzięć na tym rynku. Wiarygodne i rzetelne zasoby informacyjne uwzględniające informacje nie tylko o cenach i wartościach poszczególnych nieruchomości, ale również o parametrach wpływających w istotny sposób na kształtowanie tych wartości i ich zmiany w czasie, stanowią niezbędną podstawę do analizowania ryzyka związanego z finansowaniem hipotecznym.

Nowością – w stosunku do dotychczas obowiązującej Rekomendacji J z dnia 25 stycznia 2011r. oraz dotychczasowych projektów nowelizacji Rekomendacji z kwietnia i września 2011r. – jest załącznik stanowiący zbiór kategorii identyfikacji nieruchomości, które w opinii nadzorcy należy gromadzić w rekomendowanej bazie danych.

Co równie istotne, Rekomendacja 6 opublikowanego projektu podkreśla szczególne znaczenie aktywnego włączenia się banków w „system międzybankowej (w skali całego sektora) wymiany informacji w zakresie rynku nieruchomości, tworząc w tym celu wspólną dla wszystkich banków zewnętrzną (międzybankową) bazę danych, która powinna być systematycznie zasilana przez wszystkie banki objęte Rekomendacji”.

Termin przekazywania uwag do projektu upływa w dniu 4 czerwca br.

Tekst projektu oraz pismo Wiceprzewodniczącego KNF do ZBP dostępne są na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/konsultacje/konsultacje.html

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative