PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > ZMIANA ZAŁOŻEŃ PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS”


2018-04-03 16:03:00
Zmiana założeń Programu „Mieszkanie Plus”

Zakończył się etap konsultacji społecznych projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania z dnia 26 marca br., przygotowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt dokonuje zmian części zapowiadanych w Programie instrumentów .

Podstawowa zmiana dotyczy rezygnacji z planowanego systemu wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe na rzecz systemu dopłat do czynszów najmu.

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy obejmują:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe będzie uprawnione do ubiegania się o dopłatę, jeżeli jego średni miesięczny dochód nie przekroczy 60 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit ten będzie zwiększany o 30%. Zatem, by dwuosobowe gospodarstwo domowe kwalifikowało się do dopłat, jego łączny dochód nie będzie mógł przekroczyć 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a trzyosobowego gospodarstwa – 120%.

Termin zasiedlenia lokalu mieszkalnego, objętego możliwością stosowania dopłat, w projekcie ustawy został ograniczony do 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej. Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie i powierzchni lokalu mieszkalnego. Określenie kryteriów pierwszeństwa w sprawie dopłat do czynszów ma być zadaniem rady gmin.

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Dopłat, w ramach wydatków określonych w Narodowym Programie Mieszkaniowym na wsparcie systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe. Pierwsze dopłaty w łącznej wysokości 400 mln zł miałyby być przyznawane w 2019 r., w 2020 roku planuje się przeznaczyć 800 mln zł, w 2021 roku - 1,2 mld zł, w 2022 roku - 1,6 mld zł, a w latach 2023- 2027 roku - 2 mld zł rocznie.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative