PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > SZKOLENIE CENTRUM AMRON ZAREJESTROWANE NA LIŚCIE PROGRAMÓW DOSZKALAJĄCYCH


2012-07-26 10:51:00
Szkolenie Centrum AMRON zarejestrowane na liście programów doszkalających

24 lipca br. pierwsze szkolenie zgłoszone przez Centrum AMRON zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako program dokształcający* mający na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Szkolenie poświęcone jest problematyce wykorzystania wiarygodnej informacji o wartości nieruchomości w działalności operacyjnej banku. Celem szkolenia jest przybliżenie słuchaczom specyfiki bankowego rozumienia wartości zabezpieczenia hipotecznego na etapie analizy wniosku kredytowego, zarządzania ryzykiem kredytowym, wpływu wartości portfela zabezpieczeń na wysokość rezerw celowych czy koszty refinansowania. Podczas wykładu omówione zostaną metody określania wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenia wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia operatu szacunkowego, jak również sposoby wykorzystania baz danych o nieruchomościach w działalności bankowej.

Szkolenie zostało opublikowane na ministerialnej liście zgłoszonych programów kształcenia pod numerem 6997. Szkolenie adresowane jest do rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców.

Pierwsza edycja szkolenia planowana jest na początek września – szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej.

* Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na rzeczoznawców, pośredników i zarządców obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo
w seminariach, szkoleniach bądź kursach specjalistycznych spełniających określone wymogi programowe oraz zgłoszonych z zaakceptowanych przez ministerstwo. Lista zgłoszonych programów dokształcania publikowana jest na stronie internetowej ministerstwa.

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative