PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > STOPY PROCENTOWE UTRZYMANE NA DOTYCHCZASOWYM POZIOMIE


2018-06-14 16:12:00
Stopy procentowe utrzymane na dotychczasowym poziomie

Czerwcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się decyzją o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej. Zdaniem ekspertów: obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Adam Glapiński, Prezes NBP, zauważył, że ani wzrost cen paliw, ani wzrost płac, ani obniżenie wartości złotego nie wpłynęło, jak dotąd, w istotny sposób na inflację. Jego zdaniem poziom stóp jest obecnie całkiem wysoki, a poprzednia Rada nie uległa presji i nie obniżyła stóp na tyle, by aktualnie trzeba było je podwyższać.

W ocenie RPP bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce, mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach.

Zdaniem Adama Glapińskiego w 2020 rok powinniśmy wejść ze stopami procentowymi pozostającymi na tym samym poziomie, co obecnie.

Podjęte decyzje oraz przewidywania RPP stanowią dobrą wiadomość dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe lub planujących ich zaciągnięcie, od wysokości stóp procentowych zależy bowiem oprocentowanie kredytów.

Źródło: Polska Agencja Prasowa
zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative