PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > SPECUSTAWA MIESZKANIOWA W PIERWSZEJ POŁOWIE BR.


2018-02-22 17:08:00
Specustawa mieszkaniowa w pierwszej połowie br.

W pierwszej połowie br. możemy spodziewać się wejścia w życie tzw. specustawy mieszkaniowej. Jej założenia, przyjęte przez rządową Radę Mieszkalnictwa, zakładają m.in. skrócenie czasu uzyskiwania pozwolenia na budowę mieszkań i odralniania gruntów. Minister inwestycji i rozwoju żywi nadzieję, że oba te procesy zostaną skrócone do maksymalnie 1 roku. Celem zmian jest przyspieszenie procesów budowy mieszkań w Polsce oraz usunięcie barier biurokratycznych. Przyjęcie specustawy ma skutkować ożywieniem procesów gospodarczych poprzez wzrost inwestycji mieszkaniowych oraz zapobiec wzrostowi cen nieruchomości, postępującemu ze względu na ograniczenia w dostępności gruntów pod zabudowę mieszkaniową.

Decyzje lokalizacyjne, kluczowe w kwestii odrolnienia gruntów, mają być wydawane przez wojewodów, jednak z prawem veta dla rad gminy. Rada Mieszkalnictwa ma nadzieję na uruchomienie do przyszłego roku budowy ok. 100 tys. mieszkań.

Projektowane zmiany będą dotyczyły także deweloperów ze względu na to, że w specustawie mają zostać określone również standardy dotyczące budowy lokali. Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, wskazał, iż należy spodziewać się precyzyjnych wytycznych dla wszystkich podmiotów, które zajmują się budownictwem mieszkaniowym. Wytyczne te mają znaleźć się zarówno w ustawie, jak i aktach wykonawczych oraz w samej decyzji lokalizacyjnej.

Źródło: Polska Agencja Informacyjna

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative