PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RZĄD PRZYJĄŁ NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY


2016-09-28 10:00:00
Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy

27 września br. Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu „Narodowego Programu Mieszkaniowego” (NPM). Program dedykowany będzie osobom o niskich lub przeciętnych dochodach, borykającym się z brakiem samodzielnego mieszkania – rodzinom, osobom myślącym o założeniu rodziny oraz osobom samotnym, bez względu na wiek. Źródło finansowania stanowić będzie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, środki z budżetu państwa, inne środki publiczne (fundusze europejskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz pieniądze prywatne (np. gromadzone w funduszach inwestycyjnych).

Program zakłada realizację trzech głównych celów:

Spodziewanymi miernikami dla powyższych celów mają być w 2030 r.: zwiększenie liczby mieszkań przypadających na 1 tysiąc mieszkańców z 363 do 435 (tj. osiągnięcie poziomu porównywalnego z aktualną średnią Unii Europejskiej), zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ponad 165 tys. gospodarstw domowych oczekujących na mieszkania od gminy oraz obniżenie z ok. 5,3 mln do ok. 3,3 mln liczby osób mieszkających w warunkach „substandardowych”, borykających się z przeludnieniem, brakiem podstawowych instalacji technicznych lub niskim stanem technicznym budynku.

Program „Mieszkanie Plus” będzie opierał się na czterech filarach:

  1. Mieszkanie dostępne, w ramach którego planuje się mieszkania na wynajem z opcją dochodzenia do własności, powstające m.in. na gruntach Skarbu Państwa (pilotażowe inwestycje przed wejściem w życie poszczególnych przepisów będzie realizował Bank Gospodarstwa Krajowego), zwiększenie wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego oraz o wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych (IKM);
  2. Finansowanie stabilne i efektywne, które zapewnić ma Narodowy Fundusz Mieszkaniowy;
  3. Warunki zamieszkania: nowoczesne, oszczędne i bezpieczne dzięki instrumentom prowadzącym do poprawy standardu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych;
  4. Dobre prawo, obejmujące m.in. regulacje dotyczące funkcjonowania rynku mieszkań na wynajem, organizacji procesu inwestycyjno-budowlanego oraz funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, gmin i towarzystw budownictwa społecznego.

Działania przewidziane w Programie będą wdrażane od IV kwartału 2016 r. NPM wpisze się w założenia określone w "Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

Dodatkowo rząd planuje powołanie Krajowej Rady Mieszkaniowej, której zadaniem będzie ocena rocznej informacji o stanie realizacji działań w ramach NPM, przedstawianie analiz i opinii związanych z polityką mieszkaniową państwa oraz rekomendowanie zmian programowych i legislacyjnych związanych z wykonywaniem Programu „Mieszkanie Plus”.

Notatka została opracowana na podstawie informacji pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative